وکیل تصادفات در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل تصادفات در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

مقدمه قتل در تصادفات رانندگی :

وکیل تصادفات در اصفهان
وکیل تصادفات در اصفهان

قتل غیر عمد در اثر تصادفات رانندگی به چه مفهوم می باشد و آیا رضایت و عدم رضایت شاکی در این شکل از قتل اثرگذار است یا خیر ؟ قانونگذار چه مجازاتی برای مرتکبین پیش‌بینی کرده است؟

تصادفاتی که بر اثر آن با خودرو قتل اتفاق می‌افتد برای شخص راننده ایجاد مسئولیت کیفری می نماید. در این مقاله سعی شده است مسئولیت کیفری در قالب قتل در تصادف رانندگی مورد ملاحظه و بررسی قرار بگیرد. ابتدا ضرورت دارد که به طور خلاصه به بررسی انواع قتل بپردازیم.

انواع قتل :

اگر مرتکب جرم قصد کند که جنایتی را بر فرد یا افرادی معین  یا افراد غیر معین از جمع را داشته باشد و در عمل هم جنایت مورد نظر  واقع شود، چه کار ارتکابی منجر به وقوع آن جنایت بشود یا نشود.

– اگر مرتکب کاری را به شکل  عمدی انجام دهد که نوعاً سبب جنایت یا نظیر آن شود حتی اگر قصد ارتکاب آن جنایت یا مانند آن را نداشته باشد اما  مطلع از این باشد که آن عمل منجر به این جنایت می شده است.

-اگر مرتکب اراده به  انجام جنایتی که واقع شده  نکرده باشد و عملی هم که انجام داده است  نسبت به افراد معمولی سبب جنایت یا مانند آن می‌شود اما در مورد مجنی علیه به دلیل پیری و بیماری و یا حق موقعیت خاص مکانی و زمانی او سبب جنایت شده است. البته منوط به آن که شخصی که به جرم مرتکب شده است  از وضعیت خاص زمانی و مکانی و موقعیت نامتعارف مجنی‌علیه اطلاع داشته باشد.

-اگر مرتکب هدفش ایراد جنایت صورت گرفته یا نظیر آن باشد بی آن که فرد یا گروه مشخصی هدف او باشد  اما عملاً جنایت مورد نظر یا مشابه آن صورت بگیرد مثل این که در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

جرم قتل شبه عمد :

1- اگر مرتکب نسبت به مجنی علیه  هدف رفتاری داشته باشد اما هدفش جنایت صورت گرفته نباشد و مورد از موارد جنایات عمدی نباشد قتل شبه عمد خواهد بود.

2- اگر مرتکب به موضوع نا آگاه باشد مثل این که جنایتی را با باور به این که موضوع رفتار او شی یا حیوان و یا افراد شامل ماده 302 این قانون باشد به مجنی علیه وارد کند و بعد خلاف آن ثابت شود.

3- اگر جنایت به دلیل تقصیر مرتکب صورت گیرد منوط بر این که جنایتی که صورت می گیرد یا مانند آن شامل جنایت عمدی نباشد.

قتل خطای محض :

وکیل تصادفات در اصفهان
وکیل تصادفات در اصفهان

در تعریف قتل خطای محض باید بگوییم قتل خطای محض قتلی است که بدون قصد وقوع فعلی بر شخص حتی اگر قصد فعل وجود داشته باشد و بدون هدف به قتل رسیدن صورت می گیرد. پس اگر اراده انجام دادن عمل نسبت به مقتول و نیز نیت وقوع قتل که مجموع قصد فعل و قصد نتیجه است محرز نباشد قتل از نوع خطای محض است.

نتیجه آن که در این نوع قتل مرتکب نه قصد انجام عمل نسبت به مقتول را داشته و نه هدف از نتیجه واقع شده داشته است. در صورتی فعل از نوع خطای محض است که نتیجه حاصل از فعل هدف نباشد و نه اراده ای برای انجام دادن کاری نسبت به مقتول وجود داشته باشد.

 با توجه به قانون در موارد زیر ما با خطای محض مواجه هستیم:

۱-اگر قتل در حالت خواب و بیهوشی و نظیر آن اتفاق بیفتد.

۲- اگر قتل به وسیله صغیر و مجنون اتفاق  بیفتد.

۳- در جنایتی که مرتکب نه اراده بر جنایت نسبت به مجنی علیه  کرده باشد و نه هدف و انجام فعلی بوده باشد که بر او واقع گردیده است مثلاً یک شکارچی تیر را به قصد شکار پرتاب می کند اما به یک شخص برخورد می نماید.

در مورد موارد ۱ و ۲ و ۳ اگر مرتکب اطلاع داشته باشد که عمل او سبب جنایت بر دیگری می شود قطعاً جنایت او عمدی خواهد بود.

قتل غیر عمد با خودرو در تصادفات :

قتل غیر عمد یا شبه عمد بر اثر تصادف رانندگی با توجه به وجه تسمیه آن بدین معنا می باشد که راننده به سبب بی احتیاطی یا کوتاهی با فردی برخورد می‌نماید و سبب مرگ شخص می گردد. دلیل غیر عمدی بودن این قتل بی احتیاطی و بی مبالاتی و کوتاهی از سوی راننده است و  از این نظر قتل محسوب می شود که حاصل آن فوت و سلب حیات از شخص دیگر است.

به طور کلی در پرونده هایی که موضوع قتل  غیرعمد به سبب تصادفات رانندگی می باشد اقدام انجام شده با قتل عمد که با عمد و اطلاع و سوء نیت و قصد قبلی باعث سلب حیات و مرگ فرد شده است فرق می کند.

قتلی که بر اثر تصادفات رانندگی ایجاد می‌شود قتل شبه عمد می باشد. قانونگذار برای مرتکب بر اساس ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است اگر بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات دولتی یا بی مهارتی راننده فرقی نمی‌کند وسایل نقلیه زمینی و آبی و هوایی باشد یا مسئول وسیله موتوری سبب قتل غیر عمدی شود مرتکب جنایت به شش ماه تا سه سال زندان و نیز پرداخت دیه در صورت درخواست از طرف اولیای دم محکوم خواهد شد. پس مجازات مرتکب شش ماه تا سه سال زندان و پرداخت دیه در صورت تقاضای اولیای دم خواهد بود.

مجازات قتل در تصادفات رانندگی :

مجازات قتل در تصادفات رانندگی با توجه به قانون مجازات اسلامی بدین شرح است از جمله ۶ ماه تا سه سال زندان و دوم پرداخت دیه در صورت تقاضای اولیای دم.

بر اساس آن چه که اشاره شد دیه باید از سوی اولیای دم درخواست شود تا راننده الزام به پرداخت آن نماید و نیز اولیای دم این امکان را دارند که دیه را ببخشند. اما بخشیدن دیه سبب نمی شود که مرتکب به شکل کامل نسبت به مجازات معاف شود.

زیرا این جرم از جمله جرایم عمومی تلقی می‌شود و بخشش اولیای دم سبب از بین رفتن و مجازات و سقوط آن نخواهد شد. البته این امکان وجود دارد که شاکی با بخشش خود سبب تخفیف در مجازات مرتکب شود. مثلاً قاضی این امکان را دارد که زندان را به جزای نقدی مبدل سازد .

فرار از صحنه تصادف :

مقصرین تصادف در لحظه‌ای که تصادف با خودرو اتفاق می‌افتد دچار واهمه می‌شوند و همین موضوع سبب می‌شود که بگریزند و با این عمل خود شرایط را پیچیده تر می نمایند. زیرا این اقدام سبب تشدید مجازات آن ها خواهد شد. از سویی امکان ‌دارد با عدم فرار راننده و رساندن مصدوم به بیمارستان از فوت او پیشگیری گردد و شانس زنده ماندن مصدوم بیشتر شود.

وکیل تصادفات در اصفهان
وکیل تصادفات در اصفهان

با عنایت به ماده ی ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر شده است چنان چه مصدوم نیازمند کمک سریع باشد و راننده با این که امکان رساندن او را به مرکز درمانی و یاری گرفتن از مامورین نیروی انتظامی را داشته باشد از این کار سر باز زند یا با هدف گریز از صحنه از محل حادثه فرار کند و مصدوم را به حال خود بگذارد ، سبب تشدید مجازات او خواهد شد که  به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات یعنی سه سال حبس محکومیت می یابد.

انتقال خودرو و قتل در رانندگی :

نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این که اگر مالک اخیر خودرو،  خودرو را به شخص دیگری انتقال داده باشد اما کسی که به او خودرو انتقال داده شده است اقدام به تعویض پلاک خودرو نکرده باشد و با آن رانندگی کند و سبب قتل در تصادف رانندگی شود مالک پیشین خودرو که دارای پلاک خودرو می باشد ، از حیث مراجع قضایی مسئولیت دارد، جز این که انتقال و عدم تصرف خود را بتواند به اثبات برساند و به همین سبب به منظور جلوگیری از احراز این دسته از مسائل پیشنهاد می‌شود که بعد از انتقال خودرو الزاماً استعلام پلاک فعال خودرو با کد ملی صورت گیرد .

تصادف بدون داشتن گواهینامه رانندگی :

اولا منطقی به نظر می‌آید که قتل در رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه دو جرم محسوب می‌شود. اما شخصی که گواهینامه ندارد یا گواهینامه خود را تمدید ننموده چنان چه با شخص دیگری تصادف کند و سبب قتل او شود این قتل عمدی نخواهد بود.

پس این شخص به خاطر قتل شبه عمد به شش ماه تا سه سال زندان و پرداخت دیه محکومیت می یابد و نیز به سبب رانندگی بدون گواهی نامه با عنایت به ماده ی ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب مجازات می‌شود.

وکیل تصادفات در اصفهان
وکیل تصادفات در اصفهان

برای دفعه اول به حبس تعزیری تا دو ماه و جزای نقدی تا یک میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

اگر مجدداً به این جرم مرتکب شود به دو ماه تا شش ماه زندان محکومیت می یابد.

مسئولیت راننده  مسبب تصادف در خسارت خودرو :

باید اشاره کرد که چنان چه در تصادفات رانندگی اتومبیل شخص خسارت دیده، صفر و یا دارای ارزش و بهای زیادی باشد به شکلی که قیمت فروش آن بعد از تصادف سقوط کند و با قیمت آن پیش از تصادف تفاوت فاحش داشته باشد مالک خودرو قادر است از راننده ای که سبب حادثه شده درخواست پرداخت خسارات حاصل از سقوط قیمت خودرو را بنماید و هیچ بیمه‌ای تعهد به پرداخت خسارت حاصل از افت قیمت خودرو را بر عهده نمی گیرد.

قتل غیر عمد با اتومبیل و سوء سابقه :

در دسته ای از جرایم عمدی اگر محکومیت شخص به شکل قطعی باشد فرد محکوم به مجازات اصلی از دسته ای از حقوق اجتماعی نیز محروم خواهد شد. محرومیت شخص از حقوق اجتماعی مجازات تبعی تلقی می شود که به آن سوء سابقه نیز اطلاق می شود.

چنان چه شخصی مضاف بر مجازات اصلی به مجازات تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکومیت یابد دارای سوء پیشینه خواهد شد. پس هر محکومیتی برای اشخاص سابقه یا سوء پیشینه احتساب نمی گردد. بنابراین شخصی که به سبب قتل غیر عمدی به زندان محکوم شد پیشینه دار نخواهد بود . چون جرم او عمدی بوده و او از حقوق اجتماعی محروم نشده است.