وکیل تصادفات در شیراز|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل تصادفات رانندگی در شیراز

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

مقدمه رانندگی بدون گواهینامه :

همه ما می دانیم که در قانون مجازات اسلامی تنها یک ماده به این موضوع تخصیص یافته است است اما با در نظر گرفتن تناسب این جرم با ضررهای حاصل از  حوادث رانندگی وی ابهامات زیادی در مورد نحوه وقوع جرم و اثبات آن برای راننده‌ای که که گواهینامه ندارد و ارتباط وی با میزان خسارتی که به زیان دیده وارد نموده بسیار موضوع مهمی است. یکی از این ابهامات نحوه ی معاونت در وقوع جرم مذکور می باشد.

وکیل تصادفات در شیراز
وکیل تصادفات در شیراز

باید در نظر داشت که پیشرفت تکنولوژی  همواره به نفع بشریت نبوده است  و به موازات آسان نمودن زندگی دردسرهای زیادی را هم موجب شده است است این مطلب دقیقا در مورد خودروها صادق است  هرچه انسان  شاهد پیشرفت ظاهری خودرو هست

از دیگر سو استفاده ی ناصحیح از خودرو خسارت هایی را به بار می‌آورد.بنابر این پیش از پرداختن متن به موضوع مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه نحوه جبران خسارت او باید به این نقطه رسید  چگونه  می توان از بروز حوادث رانندگی وی پیشگیری نمود یا به حداقل کاهش داد ؟از جمله  راه حل های قانونگذار الزام به اخذ گواهینامه رانندگی برای راننده می باشد.

سوالی که که در اینجا مطرح است اینکه گواهینامه چیست؟ در یک تعریف  مختصر باید بگوییم وقتی راهنمایی و رانندگی وی به اسم افراد اجازه نامه ای را برای  رانندگی با وسایل نقلیه صادر کند این اجازه نامه همان گواهینامه است شخص متقاضی گواهینامه باید شرایطی برای دریافت آن داشته باشد.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه:

امروزه بر اساس قانون، شیوه ی دریافت بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد مشخص و مجازات هایی تعیین شده در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی، معیار نیست و به جای آن جزای نقدی از متخلفین دریافت می شود. در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است، رانندگی بدون گواهینامه به وسیله قانونگذار جرم تلقی شده و برای آن مجازات هایی پیش بینی شده است .

در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که اگر کسی بدون دریافت گواهینامه رسمی رانندگی کند یا مسئولیت وسایل موتوری که ضرورت برخورداری از گواهینامه مخصوص را دارد به عهده بگیرد و نیز اگر کسی که بر اساس رای دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع شده به رانندگی اقدام کند برای دفعه اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب دوباره به ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم می‌گردد.

مجازات رانندگی بدون گواهینامه دفعه اول و دوم بر اساس ماده ۷۲۳ مذکور مقرر شده است. امکان دارد در دفعه اول شخص  به جزای نقدی یا به حبس یا به هر دو مجازات محکومیت یابد و این موضوع در اختیار قاضی می‌باشد که تصمیم مقتضی را در مورد او اتخاذ نماید. اما چنان چه شخص برای دفعه دوم این جرم را مرتکب شود به طور قطعی بر اساس ماده فوق و به مدت ۲ ماه تا ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد که در این خصوص شخص حبس نمی گردد و شامل مجازات های جایگزین می‌شود.

فقدان گواهینامه رانندگی و معاونت در این جرم:

وکیل تصادفات در شیراز
وکیل تصادفات در شیراز

همواره حوادث رانندگی  که ناشی از فقدان گواهینامه رانندگی است  از سوی  شخصی تنهایی انجام نمی شود فرضا یک اداره دولتی اتومبیل اداره را در اختیار فردی فردی که گواهینامه ندارد قرار می دهد با توجه به اینکه آگاه به نداشتن گواهینامه  او می باشد.

اگر فرد دچار حادثه شود آن کسی که اتومبیل را را در اختیارش گذاشته معاون در جرم رانندگی محسوب می‌شود. به هر حال ممکن است راننده‌ای تصادف کند و با هر دلیلی تقصیر  او ثابت گردد همین  موضوع کافی است تا جرم راننده  محرز  و و مجازات او تعیین گردد اما همه ما کمابیش می دانیم که فقدان گواهینامه عنصری از  قصور  غیر عمد راننده محسوب می شود به همین جهت فرض بر تقصیر راننده خواهد بود.

عدم تمدید گواهینامه:

از جمله موضوعات دیگری که در این خصوص مطرح است این که چنان چه شخصی گواهینامه را تمدید نکند به مفهوم فقدان گواهینامه نمی باشد. چون گواهینامه ی شخص با پرداخت جریمه مختصری قابلیت تمدید را خواهد داشت و نسبت به او آزمونی برگزار نخواهد شد. بنابراین فقط شخصی که گواهینامه اش را تمدید نکرده است شامل جریمه می شود.

مسئولیت مدنی راننده بدون گواهینامه رانندگی:

از آنجا که بیمه مسئولیت مدنی دارندگان  وسایل نقلیه موتوری اجباری  است عموماً  در مورد طرق  جبران خسارت رانندگان خطاکار بحث کمتری است چون میزان خسارت  مقصر و زیانهای وارد شده به به زیان دیده از سویی محاکم قضایی تعیین می شود و این این موضوع به دلیل شلوغی دادگاه ها مشکلاتی را به بار می آورد که در یافت خسارت را پیچیده می نماید از این حیث بیمه اتومبیل جایگزین این پیچیدگی شده است است که به آسانی می توان خسارت وارده را دریافت نمود.

با توجه به قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲  به تصویب رسید و بر اساس ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی کسانی که دارای وسایل نقلیه موتوری زمینی هستند  وقتی راننده‌ای تصادف کند کند و باعث بروز حادثه ای شود و این موضوع از سوی مراجع قضایی تثبیت گردد و یا در حالتی که راننده  مست  بود یا از مواد مخدر و روانگردان استفاده کرده باشد به طوری که در احراز حادثه تاثیر داشته باشد یا راننده  فاقد گواهینامه رانندگی باشد و یا بین گواهینامه و وسیله نقلیه مورد رانندگی وی تناسبی نباشد .

در این حالت شرکت بیمه این تکلیف را بر عهده دارد که بدون دریافت ضمانت ضرر و زیان متضرر را پرداخت نماید بعد از آن  هم این امکان برای او  وجود دارد به نمایندگی از سوی  متضرر جهت پس گرفتن  همه یا قسمت از مبلغ پرداختی به کسی که سبب زیان شده است رجوع کند.

سوال اینجاست که اساس مسئولیت مدنی راننده‌ای که گواهینامه مجاز چیست؟ یا اصلاً چرا راننده‌ای که تخلف می کند دارای مسئولیت مدنی می گردد؟ در فقه و قانون در پاسخ به این پرسش ها چند نظر مطرح شده است از آن جمله 1- نظریه خطر در  مقابل انتفاع و 2-نظریه  تقصیر.

وکیل تصادفات در شیراز
وکیل تصادفات در شیراز

بر اساس نظر  اول اگر  کسی  شرایط خطرناکی برای افراد دیگر ایجاد کند و از این شرایط به نفع خود بهره برداری نمایند مکلف است خسارات حاصل از از آن را جبران نماید خلاصه اینکه مطابق نظر طرفداران این نظریه اگر کسی از عملی منتفع می شود انصاف آن است که ضرر آن را هم  حمل نماید نتیجه اینکه همین که رابطه علت و معلول بین عمل شخص خطاکار با زیان وارده ایجاد شود او مکلف است خسارت را جبران نماید و دیگر نیازی به اثبات تقصیر او نیست.

رانندگی بدون گواهینامه منجر به سقط جنین و از کار افتادگی:

اگر با دقت بیشتری به ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی نظر  بیاندازیم و با توجه به ماده ۷۱۴ چنان چه این بی مبالاتی و بی احتیاطی سبب قتل نگردد اما باعث شود که جنین سقط شود یا باعث از میان رفتن و منحل شدن حواس شخص حادثه دیده شود یا باعث تضییع یکی از اعضای جسمانی او شود به حبس دو ماه تا یک سال محکومیت می یابد.

بر اساس ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که چنان چه یکی از علت های فوق در مورد ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی، حادثه رانندگی سبب مرض جسمی یا دماغی که قابل درمان نباشد بشود یا باعث از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن شود که از جمله وظایف ضروری زندگی انسان را انجام دهد

و یا باعث تغییر شکل دائمی عضو صورت فردی یا سقط جنین گردد ، فرد خاطی به حبس از دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه چنان چه مصدوم ان را مطالبه کند، محکوم خواهد شد و در مورد اشخاصی که فاقد گواهینامه هستند  به حداکثر دو سوم مجازات حبس تبدیل می شود.

حال فرض کنیم که شخصی گواهینامه نداشته باشد، سه ماه حبس که حداکثر آن می باشد و بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی محکومیت می یا بد.

عوامل رفع مسئولیت راننده فاقد گواهینامه:

آنچه مسئولیت مدنی افراد را از بین می برد به سه دسته تقسیم می شود

– قوای قاهره  ۲-عمل شخص  1ثالث ۳- تاثیر زیان دیده

وکیل تصادفات در شیراز
وکیل تصادفات در شیراز

در  اکثرتصادفات رانندگی راننده‌ای که گواهینامه ندارد باید خسارت را  جبران کند اما  این امکان برای او می باشد که  یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی اثبات نموده و خود را بری نماید و آن قوه قاهره می باشد یعنی باید احراز کند که عاملی خارج از اراده او و غیر قابل کنترل باعث تصادف شده است.

بنابراین راننده ای که گواهینامه ندارد صرف اثبات عدم تقصیرخود یا  طرف مقابل  اورا بری نمی کند که باید ثابت کند وقوع تصادف بر اثر عاملی خارج از از اراده او بوده است یعنی راهی برای گریز از خسارت نداشته است است و این تقصیر طرف مقابل همان قوه قاهره است در نتیجه اتومبیل راننده فاقد گواهینامه منفعل و اتومبیل مقابل اثرگذار در حادثه رانندگی  بوده است.

رانندگی بدون گواهینامه و تصادف موجب قتل غیر عمد:

بر اساس ماده ۷۱۴ چنان چه بر اثر بی‌مبالاتی و رعایت نکردن قوانین رانندگی تصادفی اتفاق بیفتد که سبب قتل غیر عمدی شود، شخص خاطی به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

حال چنان چه شخصی که این بی‌مبالاتی را انجام داده باشد، فاقد گواهینامه ی رانندگی باشد حبس مذکور به بیشتر از دو سوم حداکثر مجازات تبدیل خواهد شد. مثلاً فرض کنید حداکثر مجازات حبس دو سال باشد. قانونگذار مقرر نموده است که بیشتر از دو سوم حداکثر یعنی به بیشتر از ۲ سال محکوم می‌گردد. حال امکان دارد به دو سال و یک روز حبس محکومیت یابد.