حمل سلاح سرد|تهدید با سلاح سرد|مجازات سلاح سرد|نکات مهم

حمل سلاح سرد چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی حمل سلاح سرد چیست؟و شرایط حمل سلاح سرد پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

حمل سلاح سرد
حمل سلاح سرد

مقدمه حمل سلاح سرد

در مورد به کار بردن سلاح سرد موضوعات بسیاری مطرح شده است و قانون مجازات به شکل ویژه ای آن را در نظر نگرفته است. اما باید عنایت داشت که در بخش قصاص و دیه مجازات آسیب های حاصل از آن مورد توجه واقع گردیده است.

به طور کلی استفاده از سلاح سرد به شکل خاص مورد عنایت قانونگذار می‌باشد و شاید همین مسئله سبب طرح موضوع ممنوعیت استفاده از سلاح سرد شده است. بر اساس ماده ی  ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است که صدور حکم و اجرای مجازات و شروع به استفاده از سلاح سرد  امکان تعلیق و تعقیب نخواهد داشت. در قسمت پ این ماده بحث قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو  یا هر اسلحه ی دیگر و جرایم علیه عفت عمومی و تشکیل یا اداره ی مراکز فساد و فحشا مورد نظر واقع شده است.

مفهوم سلاح سرد در قانون مجازات

به منظور آن که بتوان یک تعریفی از سلاح سرد ارائه کرد باید آیین نامه ی اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز را در نظر گرفت. در آیین نامه ی مذکور که در سال ۹۲ به تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است سلاح سرد از دسته  آلات و ادواتی می‌باشد که برخلاف سلاح گرم بر اثر به کار بردن صدا و شعله و حرارت به وجود نمی‌آورد و مواجهه با آن ها به بدن سبب ایجاد پارگی و خونریزی و از کار افتادن موقت یا دائم اعضا و فی النهایت باعث آسیب جسمی  و روحی و فوت خواهد شد.

اما باید در نظر داشت که قانون مجازات هم در این باره مقرر داشته است که اگر کسی از طریق چاقو یا هر وسیله ی دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را ابزار مزاحمت اشخاص قرار دهد و یا  با شخصی گلاویز شود در شرایطی که از مصداق‌های شخص محارب نباشد به زندان از ۶ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکومیت می یابد و اگر محارب باشد محکوم به حد می شود.

جرم حمل سلاح سرد

حمل سلاح سرد
حمل سلاح سرد

همراه داشتن سلاح سرد در قانون جرم انگاری شده است . این موضوع در ماده ی چهار قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مقرر شده و در همین قانون سلاح سرد نیز تعریف شده است . بر این اساس وارد نمودن هر نوع سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل به کشور و خارج نمودن آن از کشور و ساخت و مونتاژ و نگهداری و حمل و توزیع و تعمیر و هر شکل معامله ی آن بدون مجوز مراجع ذیصلاح جرم تلقی می شود و مرتکب به مجازاتی که در قانون درج شده محسوب می گردد. بر اساس ماده ی ۶ مجازات این جرم تعیین شده و بر این اساس اگر کسی به شکل غیر مجاز سلاح سرد را بخرد یا نگهداری یا حمل کند یا با آن معامله دیگری به انجام برساند، به زندان از ۹۱ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۲۰ میلیون ریال محکومیت می یابد.

قتل با سلاح سرد

با توجه به آماری که از سوی پلیس آگاهی اعلام می‌شود، میزان ۴۰ درصد از قتل‌ها در کشور ایران با سلاح سرد مثل چاقو و قمه و دشنه و شمشیر و ساتور صورت می‌گیرد. اشخاص عموما در هنگام عصبانیت وقتی که بر خشم خود کنترل ندارند با به کار بردن سلاح سرد همراه خود به شکل  غیر ارادی چند ضربه به شخص مقابل وارد می نمایند که همین موضوع سبب پیدایش قتل و درگیری‌های خونین خواهد شد. در جرایمی که از طرف یک شخص اتفاق می‌افتد و بیشتر جرم در خیابان صورت گرفته و مجرمان از روی چهره ی اشخاص مورد گزینش خود را انتخاب می نمایند و بیشترین جرم ها در منطقه های کور رخ می دهد.

خصوصیات مشترک حمل کنندگان

بررسی و ملاحظه ی پرونده هایی که با سلاح سرد اتفاق افتاده است نشانگر آن است که مجرمان در چند مورد با هم دارای وجه اشتراک هستند. به علاوه عموماً این اشخاص دارای سابقه هستند. اما امروزه بسیاری از ایرانیانی که دستگیر می‌شوند سابقه ندارد. عموماً این دسته از اشخاص به مواد مخدر جدید مانند شیشه اعتیاد دارند که مصرف این مواد اعتماد به نفس کاذب برای به کار بردن سلاح سرد به  آن ها می دهد . بزهکاران از نظر الگوی رفتاری از هیجان زیادی برخوردارند و خانواده‌های آن ها نابسامان بوده و از همه نفرت دارند. بنابراین برای مواجهه با این اشخاص صرف تشدید مجازات کفایت نمی کند. تشدید مجازات سبب کاهش فرصت ارتکاب جرم در جامعه خواهد شد که این موضوع نقش موثری دارد. اما نباید از یاد برد کاهش ارتکاب جرم سبب تغییر در نوع ارتکاب هم خواهد شد.

مجازات حمل سلاح سرد

موضوع سلاح سرد کشیدن به قصد جان و مال و ناموس مردم یا ترساندن آن ها به شکلی که سبب ناامنی در جامعه شود و همچنین چنان چه شخصی با هدف شخصی حسی به سمت یک یا چند نفر خاص سلاح بکشد و اقدام امواج در جنبه عمومی نباشد. ولی شخصی که به روی مردم سلاح بکشد اما بر اثر عجز و ناتوانی باعث سلب امنیت نشود محارب تلقی نخواهد شد.

از جمله موضوعاتی که تا به امروز محل بحث و اختلاف نظر است این که محارب و مفسد فی الارض چه کسی می باشد. بر اساس ماده ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مقرر شده اگر فردی سلاح بکشد و سبب ناامنی شود بین سلاح سرد و گرم فرقی وجود ندارد باید به این نکته توجه داشت که در این ماده مقرر شده که روی مردم سلاح کشیده شود. مردم یک نفر نمی باشد. حتی اگر شب دشمنی شخصی با چند نفر داشته باشد و رو به آن ها سلاح بکشد، قانون مقرر داشته که این عمل محاربه نیست. محاربه جرم علیه امنیت تلقی می‌شود نه جرم علیه اشخاص. محاربه دارای چهار مجازات است و اختیار قاضی برای انتخاب یکی از آن ها باز خواهد بود و او می تواند مجازات اعدام یا به صلیب کشیدن یا قطع دست راست و پای چپ و تبعید را انتخاب کند.

حمل سلاح سرد
حمل سلاح سرد

مصادیق سلاح سرد

سلاحی سرد تلقی می شود که استفاده از آن توام با صدا و حرارت نباشد که پیشتر هم به آن اشاره شده است. از جمله ی این سلاح ها می توان به چاقو و زنجیر و قمه و پنجه بوکس و افشانه های خواب آور و شوکر اشاره نمود. در واقع این دسته از ابزارها  با عنایت به این که سلاح ها به شکلی می باشند که گرما و حرارت ایجاد نکند تشخیص مصداق  آن برعهده ی دادرس می باشد و حتی امکان دارد از کارشناس رسمی پزشک قانونی در مورد کارشناسی آن کمک گرفته شود.

در این مورد آرای متعددی از دادگاه صادر شده و انجام ضرب و جرح عمدی با چاقو جرمی به عنوان های مختلف  برای مجرمان شناسایی شده است که در این مورد دادگاه رای صادر کرده و شرکت در درگیری منجر به ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو را با استناد به گزارش مرجع انتظامی و کیفرخواست دادستان و تحقیقات انجام شده و شهادتش او را کشف نموده و حکم به زندان متهمان صادر کرده است و رای صادر شده از دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر نیز مورد تصدیق واقع شده است.

تهدید و قدرت نمایی با سلاح سرد

بر اساس ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی اگر کسی به وسیله ی چاقو یا هر اسلحه ی دیگر تظاهر به قدرت نمایی کند یا آن را ابزاری برای مزاحمت نسبت به اشخاص یا اشخاصی یا تهدید واقع نماید یا با کسی گلاویز شود در شرایطی که از مصداق‌های شخص محارب نباشد از ۶ ماه تا ۲ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکومیت خواهد داشت.

در ماده ی مذکور از عباراتی مثل تظاهر و قدرت نمایی و مزاحمت و تهدید استفاده شده است. در این موارد برخی اوقات اشخاص قصد استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه ی بدنی را ندارند. فقط آن را با خود حمل می کنند تا قدرت نمایی نمایند یا تهدید و مزاحمت آن ها اثرگذار باشد و اشخاص بترسند و از خواسته ی آن ها اطاعت کنند. در این خصوص این که سلاح سرد حمل شود جرم انگاری شده و حداقل مجازات آن در ماده ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اما برخی اوقات اتفاق می‌افتد که این همه تهدید یا مزاحمت که بسیار کوچک به نظر می رسد و حتی اگر نیت واقعی تهدید و مزاحمت وجود نداشته باشد، سبب بروز خطرات و عواقب زیادی می شود.

حمل سلاح سرد
حمل سلاح سرد

مثلاً امکان دارد شخصی با تهدید با چاقو بدون این که آن را به کار ببرد اشخاص بیمار و سالمندی که در صحنه جرم قرار دارند را بترساند و آن ها از ترس فوت کنند. در این صورت قتل عمد اتفاق افتاده است و حکم آن قصاص نفس است یا امکان دارد اشخاص در مثالی به آن چه که تهدیدکنندگان از آن ها می خواهند پاسخ مثبت دهند.

در این صورت  اگر ضرب و جرح اتفاق ‌افتد یا قتلی صورت بگیرد که عمدی بودن آن اثبات شود، در این شرایط هم حکم اعدام خواهد بود. اگر سبب نقص عضو شود، قصاص عضو به دنبال خواهد داشت. یا مثلاً مردی زنش را با سلاح سرد مثل چاقو مورد تهدید قرار دهند و در دادگاه تهدید با این سلاح ثابت شود شوهر بر اساس ماده ی ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مجرم خواهد بود و به سه ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می شود. این تهدید می تواند باعث اثبات عسر و حرج زن و تقاضای طلاق از سوی او و موضوع مهریه شود.