مخدوش کردن پلاک خودرو

مخدوش کردن پلاک خودرو|مجازات مخدوش کردن پلاک|تخفیف مجازات دستکاری پلاک خودرو

مخدوش کردن پلاک خودرو چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مخدوش کردن پلاک خودرو چیست؟ و نکات مهم مخدوش کردن پلاک خودرو پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مخدوش کردن پلاک خودرو

مخدوش کردن پلاک خودرو

مخدوش نمودن پلاک خودرو نشان دهنده ی آن است که یک راننده با نیت انجام تخلف این اقدام را مرتکب شده است و تخلف می تواند در حیطه ی رانندگی و بیرون از آن باشد. دسته ای از رانندگان برای آن که وارد محدوده ی ترافیکی شوند و جریمه پرداخت نکنند و همچنین عوارض ورود به این محدوده ها را نپردازند پلاک خویش را مخدوش می‌کنند. عده‌ای دیگر برای انجام تخلفات بزرگ تر مثل سرقت پلاک وسیله ی نقلیه پلاک خویش را دست کاری می نمایند که این تخلفات از از حیطه ی رانندگی خارج است.

جرم تغییر به شکل غیرقانونی و مخدوش نمودن پلاک خودرو از دسته جرایمی می باشد که امروزه به خصوص در شهرهای بزرگ رو به پیشرفت است. به همین سبب تلاش شده است که در این مقاله به این موضوع پرداخته شود.

مفهوم جرم مخدوش کردن پلاک خودرو

دست کاری پلاک خودرو فقط یک تخلف به شمار نمی‌رود و از دسته جرایم محسوب می‌شود. رانندگان متخلفی که اقدام به مخدوش کردن پلاک خودرو می نمایند مجرم تلقی شده و نسبت به آن ها برخورد قانونی خواهد شد.

بر اساس ماده ی  ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی در ارقام و مشخصات پلاک وسیله ی نقلیه اعم از آبی و کشاورزی و زمینی تغییراتی را به وجود بیاورد یا پلاک وسیله ی نقلیه ی موتوری شخص دیگر را به ان بچسباند یا به منظور آن پلاک تقلبی استفاده کنند یا این پلاک را با دانش به تغییر و تعویض پلاک تقلبی به کار ببرد به زندان از ۶ ماه تا یک سال کیفر می شود.

مجازات مخدوش کردن پلاک

وقتی نگاهی به جدول تخلفات رانندگی بیاندازیم جریمه دستکاری پلاک خودرو ۶۰ هزار تومان پیش بینی شده است. اما بر اساس قوانین اشخاصی که پلاک وسیله ی نقلیه خویش را دست کاری کنند به مراجع قضایی انتقال داده می شوند و مورد تعقیب کیفری قرار می گیرند.

بر اساس ماده ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مخدوش کردن پلاک خودرو برای متخلف از ۶ ماه تا یک سال زندان به دنبال خواهد داشت و نیز خودروهای متوقف شده و شخص متخلف به محاکم قضایی ارجاع داده می‌شود.

مخدوش کردن پلاک خودرو

تفاوت جریمه ی مخدوشی پلاک خودرو یا موتور سیکلت

هر شکل تغییر و دستکاری در پلاک هر مدل وسیله ی نقلیه و عبور و مرور در معابر، تخلف محسوب شده و مجازات آن با هم فرقی ندارد.

پس تفاوت در آن نیست که پلاک یک خودرو مخدوش شده یا دستکاری شود یا یک موتور سیکلت، در هر حال جریمه ی چند هزار تومانی باید پرداخت شود و وسیله ی نقلیه توقیف شده و راننده به مرجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

اصول انجام این کار عمدی بوده و راننده در آن دخیل است. پس قانون هیچ تخفیفی را نسبت به این رانندگان اعمال نمی کند و هر چه بیشتر با آن ها برخورد قانونی می شود.

مفهوم دستکاری پلاک خودرو

مقصود از دست کاری پلاک خودرو هر شکل تغییر و کم و زیاد کردن اعداد و شماره هایی می باشد که بر روی پلاک خودرو درج شده است. بر اساس ماده ی ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات در مورد جرم جعل و تزویر اشاره شده است که حعل و تزویر یعنی ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا مهر یا اثبات و سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته به نوشته ی دیگر یا استفاده از مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر این موارد به قصد تقلب.

با عنایت به این مفهوم اگر بخواهیم این ماده را به طور وسیع تفسیر کنیم در مورد دستکاری پلاک خودرو هم باید گفت جز موارد ساخت پلاک یا خراشیدن و تراشیدن و الحاق و اثبات و سیاه نمودن یا تقدیم و تأخیر در اعداد و ارقام و الصاق نوشته‌های به آن و غیره تلقی می شود، همه ی این موارد در شرایطی که با نیت تقلب انجام شود، شامل مجازات های تعیین شده برای جرم جعل خواهد بود. اگر این ماده را به طور محدود تفسیر  کنیم و اشاره داشته باشیم که آن چه در این ماده هدف قانونگذار بوده بیشتر مقصود اسناد و نوشته‌های مکتوب است و شامل پلاک خودرو نمی شود باید اشاره داشت که دست کاری پلاک خودرو شامل مجازات‌های تعیین شده برای جرم جعل نمی شود.

البته باید به این نکته اشاره کرد که اصل تفسیر محدود و مضیق قوانین کیفری و تفسیر به سود متهم، بیشتر به قسمت دوم عنایت دارد. یعنی دستکاری پلاک را شامل مجازات جعل نمی شناسد. به علاوه قانونگذار نیز مستقلا این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات هایی را در نظر گرفته است.

تخفیف مجازات دستکاری پلاک خودرو

با عنایت به ماده ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی که جرایم تعزیری را مقرر داشته است درست است که مجازات تعیین شده در ماده ی ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی شامل زندان تعزیری درجه ۶ می‌شود اما با عنایت به ماده ۳۷ قانون مذکور تعیین شده در صورت وجود یک یا چند علت از اسباب تخفیف جرم، دادگاه قادر است مجازات تعزیری را به شکلی که به حال متهم بهتر باشد کاهش دهد یا تبدیل کند که در ادامه به شرح آن پرداخته شده است؛

مخدوش کردن پلاک خودرو

-کاهش مجازات زندان به اندازه ی یک تا سه درجه از مجازات های درجه ۴ و بالاتر.

-کاهش مجازات زندان درجه ی پنج و درجه ی شش به میزان یک  درجه و یا تعدیل این مجازات و مجازات زندان درجه ی هفت بر اساس موضوع به جزای نقدی مقتضی با همان درجه.

– تبدیل مصادره ی کل دارایی به جزای نقدی درجه ۱ تا ۴.

– کاهش انفصال دائم به انفصال موقت به اندازه ی ۵ تا ۱۵ سال.

– کاهش سایر مجازات‌های تعزیری به اندازه ی یک یا دو درجه و تبدیل به مجازات های دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین تر.

عناصر جرم تغییر پلاک خودرو

تغییر و مخدوش نمودن شماره پلاک خودرو عنصر مادی جرم تلقی می شود و به کار بردن از روی عمد توأم با سوء نیت خودرو با پلاک مخدوش نیز عنصر معنوی جرم خواهد بود. عنصر قانونی جرم تغییر غیرقانونی پلاک خودرو نیز بر اساس ماده ی  ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است.

بر اساس ماده ی ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی اگر کسی در اعداد و مشخصات پلاک وسیله ی نقلیه ی زمینی و آبی و کشاورزی تغییراتی را ایجاد کرد یا پلاک وسیله ی نقلیه موتوری دیگری را به آن اضافه کرد یا برای آن پلاک تقلبی استفاده نمود یا این وسایل را با دانش نسبت به تغییر و تعویض پلاک تقلبی به کار برد و نیز هر کس به شکلی در شماره شاسی موتور یا پلاک وسیله ی نقلیه موتوری و یا پلاک های موتور و شاسی که از سوی کارخانه ی سازنده نصب شده و هک شده بدون دریافت اجازه از راهنمایی و رانندگی تغییر بدهد و آن را از شکل اصلی کارخانه بیرون برد به زندان از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شود.

بر اساس ماده ی مذکور هر شکل تغییر رقم و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری و الصاق پلاک وسیله ی نقلیه ی موتوری دیگر و استفاده از پلاک تقلبی و تغییر شماره شاسی و تغییر شماره موتور و پلاک موتور بدون دریافت مجوز قانونی، جرم محسوب شده و مجازات آن هم ۶ ماه تا یک سال زندان در نظر گرفته شده است.

تعویق صدور حکم و مخدوش کردن پلاک خودرو

با عنایت به ماده ی ۴۰ قانون مجازات اسلامی قاضی پرونده قادر است پرونده ی شخصی را که  پلاک خودرو را دست کاری کرده است شامل قانون تزوبر و صدور حکم جعل قرار دهد. البته باید در این خصوص وضعیت شخصی فرد را در نظر بگیرد و موقعیت خانوادگی و اجتماعی و پیشینه و اوضاع و احوالی که سبب ارتکاب جرم شده است و نیز شرایطی که در زیر به آن اشاره می‌شود را مورد انکار قرار دهد و حکم را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق بیندازد.

از جمله شرایطی که باید در مورد تخفیف جرم وجود داشته باشد وجود دلایل تخفیف و پیش‌بینی اصلاح مرتکب و جبران خسارات یا فراهم نمودن موجبات جبران و نداشتن پیشینه کیفری موثرمجرم است.

تعلیق اجرای مجازات مخدوش نمودن پلاک خودرو

مخدوش کردن پلاک خودرو

بر اساس ماده ی ۴۶ قانون مجازات اسلامی در شرایطی که قاضی حکم صادر کند قادر است اجرای آن را به تعلیق بیندازد. در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه قادر است اگر شرایط تعیین شده برای صدور حکم وجود داشته باشد اجرای کل یا بخشی از مجازات را  از یک تا پنج سال معلق کند.

دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز بعد از اجرای یک سوم مجازات قادر هستند از دادگاه صادرکننده ی حکم تقاضای تعلیق کنند و نیز محکوم این امکان را دارد بعد از آن که یک بار مجازات را تحمل کرد اگر شرایط قانونی را داشته باشد به واسطه دادستان یا قاضی کیفری درخواست تعلیق کند. با همه آن چه که توضیح داده شد باید اشاره کرد که قاضی باید به اجبار بر اساس بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، برای مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به جای زندان از مجازات تعزیری جریمه نقدی استفاده نماید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.