مطالبه وجه|شرایط مطالبه وجه|دعوای مطالبه وجه

مطالبه وجه چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی مطالبه وجه چیست؟ و نکات مهم مطالبه وجه پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه مطالبه وجه

مطالبه وجه
مطالبه وجه

مطالبه وجه یا همان مطالبه طلب  مطالبه پولی از فردی می باشد که بایستی آن را بپردازد به طور مثال شما به شخص دیگری پول را به شکل قرضی داده اید یا این مورد که مالی را به کسی فروخته اید که بایستی قیمت آن را پرداخت کنید تقاضای شما از مدیون برای پرداخت آن مطالبه وجه و یا مطالبه طلب می باشد که در حالت پرداخت نکردن از راه دادگاه یا شورای حل اختلاف بایستی دادخواست مطالبه وجه تقدیم می گردد.

به صورت کلی یکی از شایع‌ ترین دعاوی که اشخاص برای آن به دادگاه ها رجوع می کند دعوای مطالبه وجه و طلب به استناد سند عادی می باشد در این نوشته قصد داریم تا مطالبه وجه و طلب را از نظر حقوقی بررسی کنیم.

موقعی که پول یا وجهی به عنوان قرض بین دو فرد ردوبدل می گردد و شخص قرض گیرنده موافقت می‌کند که در تاریخ مشخص شده آن را باز پس دهد در شرایطی که شخص به تعهداتی که داده است عمل نکند و به آن توجهی نداشته باشد در این حالت شخص طلبکار قادر است از شخص قرض گیرنده به عنوان بدهکار بابت طلب خود دعوای مطالبه طلب انجام دهد.

مطالبه وجه موقعی استفاده می شود که شخص  بدهکار توانایی نداشته است و یا این که به صورت عمدی وجه طلب را در مدت زمان مشخص شده پرداخت نکرده است لذا شخص طلبکار قصد دارد که از لحاظ قانونی با مراجعه قضائی و ثبتی طلب خود را زنده کند برای این کار شخص طلبکار بایستی دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه حقوقی تسلیم کند تا دعوای مطالبه وجه سند عادی پیگیری گردد

برای این مورد که طلبکار قادر باشد ادعای خود را مورد اثبات قرار دهد در مقام دعوا جهت استناد بایستی سند یا مدرک کتبی همانند فاکتور فروش فیش واریزی و رسید کارت به کارت و دیگر داشتن دو شاهد و غیره در بر داشته باشد باید بیان گردد که حال و منجز  بودن امری مهم تلقی می شود یعنی شخص طلبکار نمی تواند تا موقعی که زمان پرداخت طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز تحقق پیدا نکرده آن را مطالبه نماید.

دعوای مطالبه طلب یا مطالبه وجه

با یک دید جزئی اگر بنگریم می توانیم متوجه شویم که مطالبه طلب با قضیه وجه تفاوت هایی دارد مثلاً این که مطالبه وجه به منظور رد پول است که به کار می‌رود اما در مورد طلب امکان دارد هم پای پول در میان باشد و هم غیر از آن با این وجود با چشم پوشی می توانیم بگوییم که این دو قضیه یکسان استفاده می شود موقعی که ما وجهی را یا پولی را از کسی میخواهیم یعنی طلب داریم چنانچه مبلغ طلب ما بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد اجازه داریم که از راه دادگاه به آن رسیدگی کنیم و مطالبه نماییم و در شرایطی که مبلغ ۲۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد باید به سراغ شورای حل اختلاف برویم.

مطالبه وجه
مطالبه وجه

پس گرفتن و مطالبه پول به نرخ روز

پول این ویژگی را دارند که می‌توان در حالت تاخیر نمودن در پرداختن به وسیله بدهکار از دادگاه درخواست کرد که هماهنگ با کاهش ارزش پول حکم پرداختن خسارت را هم بدهد این جمله این معنی را می رساند که نرخ به روز محاسبه گردد مثلاً در مورد بحث مهریه هم به نرخ روز محاسبه انجام می شود به طور مثال چنانچه شما طلبکار مبلغ پول در سال ۱۳۹۷ بوده اید و حالا در سال ۱۴۰۰ آن را مطالبه می کنید با نظر به شرایطی دادگاه این کاهش ارزش پول را هم مورد محاسبه قرار می‌دهد البته باید گفت که این کاهش ارزش پول یا خسارت تاخیر تادیه از موقعی محاسبه می گردد که شخص آن طرف را مطالبه نموده باشد.

تاخیر تادیه

همان طور که چندی قبل هم گفتیم شخص در مطالبه طلب و پول خود قادر است بنا بر شرایطی خسارت تاخیر تادیه را هم اخذ کند اما می خواهیم بدانیم که از چه موقعی این خسارت به طلبکار وابسته می گردد ؟در جواب این سوال بایستی گفت از موقعی که شخص وجه را مطالبه می نماید ناگفته نماند که بهترین راه مطالبه هم فرستادن اظهارنامه می باشد در شرایطی که طرح دعوا مطرح نشد با فرستادن اظهارنامه می‌توان مطالبه را به شکل رسمی پیش برد تا در زمان های بعد در حالت اقامه دعوا از موقع فرستادن آن اظهارنامه خسارت مطالبه گردد.

شرایط گرفتن طلب با خسارت تاخیر

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به شرایط این امر پرداخته شده است در دعاوی که موضوع آن دین و وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت کرده باشد در حالت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از موقع سر رسید تا موقع پرداخت و بعد از مطالبه طلب کار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود حساب کتاب می شود و مورد حکم واقع می گردد غیر از این حالت که طرفین به روش دیگری مصالحه کنند

پس به صورت خلاصه شرایط از قرار ذیل می باشند:

طلب را مطالبه نمایند.

بدهکار با وجود این که توانایی در پرداخت کردن داشته باشد اما باز هم پرداخت انجام ندهد.

شاید دیگر این مورد است که شاخص قیمت سالانه از موقع سررسید طلب تا موقع مطالبه تغییرات فراوانی کرده باشد

با وجود این شرایط است که دادگاه با نرخ بانک مرکزی حکم به خسارت تاخیر می دهد.

انواع اسناد مطالبه وجه

به منظور مطالبه وجه بایستی سند وجود داشته باشد مطالبه وجه به یکی از موارد ذیل انجام می گردد که عبارتند از:

مطالبه وجه بر اساس رسید

در این مورد طلبکار رسیدی را که به امضای بدهکار رسیده به عنوان سند ارائه می کند و طلب خود را مطالبه می نمایند.

مطالبه طلب بر اساس فاکتور فروش:

در این مورد شخص طلبکار فاکتور فروشی را که به امضای شخص بدهکار رسیده به عنوان سند به منظور مطالبه طلب خود ارائه می کند.

مطالبه وجه بر اساس تعهدات مالی و قراردادها:

در این مورد شخص طلبکار قراردادی را که با بدهکار بسته همانند قراردادهای فروش و ساخت و اجاره به عنوان سند ارائه می نمایند.

مطالبه وجه بر اساس چک:

این مورد طلبکار چک برگشتی که از شخص بدهکار دارد را به عنوان سند به مراجع قانونی ارائه می کند و وجه چک و طلب خود را مطالبه می‌کنند.

مطالبه وجه
مطالبه وجه

مطالبه طلب بر اساس سفته:

در این مورد طلبکار با ارائه سفته به عنوان سند مبادرت به مطالبه وجه می ورزد.

مطالبه وجه بر اساس پرداخت دستی در حضور شاهد:

در این مورد طلبکار استشهادی را به عنوان سند به مراجع قضایی تسلیم می نماید و طلب خود را مطالبه می کند

مطالبه بر اساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی شخص بدهکار:

در این خصوص طلبکار پرینت بانکی و استعلام از بانک را به عنوان سند مراجع قضایی ارائه می کند و طلب خود را مطالبه می کند.

دادگاه مطالبه طلب

به منظور مطالبه طلب از سمت دادگاه باید به این موضوع توجه کنیم که بدهکار ما در کدام شهر زندگی می کند به این خاطر که بایستی در دادگاه همان شهر که بدهکار در آنجا وجود دارد از راه دفاتر خدمات قضایی دادخواست را تسلیم نموده.

هزینه دادرسی مطالبه وجه

هزینه دادرسی هم با نظر به این مورد که دعوای مالی به حساب می‌آید تا سقف ۲۰ میلیون تومان در دادگاه دو و نیم درصد و در شورای حل اختلاف نصف دو و نیم درصد می باشد اما بیشتر از ۲۰ میلیون تومان سه و نیم درصد برداشت می‌شود به طور مثال چنانچه شما ۱۰۰ میلیون را مطالبه نمایید سه و نیم میلیون هزینه دادرسی محاسبه می گردد.

موارد تقاضای قرار تامین از دادگاه

موقع ارائه خواسته مطالبه وجه و یا در حین رسیدگی و پیش از صادر شدن رای نهایی میتوان درخواست قرار تامین را از دادگاه فراهم کرد البته باید گفته شود که این امر در هر مورد و در هر شرایطی امکان پذیر نیست بلکه به منظور درخواستش صادر شدن چنین حکمی بایستی مواردی فراهم باشد که این موارد از قرار ذیل می باشند:

دادخواست موردنظر در معرض تفریط و تضییع قرار داشته باشد.

اسنادی که به عنوان مدرک ارائه می گردند به شکل رسمی باشند.

فرد متقاضی رضایت بدهد که مبلغ خسارت وارد شده به شخص خوانده را به صندوق دادگستری واریز نمایند.

اوراق به شکل واخواست انجام شده باشند که در این صورت دادگاه راهی به غیر از پذیرفتن تقاضای تامین نخواهد داشت.

ارائه دادخواست مطالبه وجه

مطالبه وجه
مطالبه وجه

در تنظیم کردن خواسته مطالبه وجه امکان دارد اشخاص با عبارات و قسمت ها و واژگان گوناگونی مواجه کردند احتمالاً عبارات نامفهوم و ناشناخته هستند لذا به منظور تنظیم آن پیشنهاد می شود که از یک وکیل باتجربه استفاده کرد موقع تنظیم و ارائه خواسته مطالبه وجه بایستی مدارک شناسایی مثل کارت ملی و شناسنامه و دیگر مدارک لازم در مورد انتقال وجه را پیوست آن نمود و بعد پرونده تکمیل شده را به مرجع قضایی مربوطه مرجوع نمود فرد متقاضی طرح دادخواست بایستی در متن آن شرح کاملی از مقدار و چگونگی انتقال وجه را به شخص خوانده بیان نماید.

به یاد داشته باشید که این خواسته یک خواسته حقوقی و قانونی به شمار می آید که برای استفاده بهتر از آن باید این متن نوشته شده در آن به زبان قانونی نگارش شده باشد و به زبانی رسمی و از حاشیه به دور باشد بهره از مواد قانونی و استناد به آنها تأثیر مثبتی بر مراحل پرونده دارند.