سگ گردانی|شکایت از نگهداری سگ|سگ گردانی در انظار عمومی

سگ گردانی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی سگ گردانی چیست؟ و نکات مهم سگ گردانیپرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه سگ گردانی

سگ گردانی
سگ گردانی

از زمان های قدیم تا به حال حیوانات با انسان ها همراه بودند و این موضوع اثرات بسیاری بر روابط انسان ها گذاشته و با توجه به این که قسمت گسترده ای از دانش حقوق روابط انسان‌ها با یکدیگر و اموال آن ها را تنظیم می کند موضوع حیوانات هم در مقوله ی حقوقی گنجانده شده است.

در قوانین جزای جمهوری اسلامی ایران در موضوع سگ گردانی جرم انگاری ویژه انجام نشده اما به سبب ارتباطات مختلف همه ‌روزه شهروندان با پلیس ۱۱۰ به دلیل وجود سگ در معبر های عمومی و پارک ها که سبب بروز ترس و وحشت و سلب آسایش زنان و کودکان و اشخاص  و بیمار می شود، جرم انگاری شده است. این موضوع و برخورد و مواجهه با مرتکبین آن ها امری لازم تلقی می‌شود. بنابر این ماده های قانونی برای این موضوع  در نظر گرفته شده است .

عنصر قانونی مواجهه با جرم سگ گردانی

بر اساس ماده ی ۶۳۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر شده است اگر کسی به شکل علنی در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به هر عمل حرامی کند، مضاف بر مجازات اقدام انجام شده به مجازات زندان ده روز تا دو ماه یا شلاق تا ۷۴ ضربه کیفر می شود. در شرایطی که مرتکب اقدام به عملی کند که نفس آن عمل مجازات ندارد اما عفت عمومی را دچار جریحه کند، فقط به زندان از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می یابد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است که نگهداری هر ابزار یا چیز خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب واقع نماید و شخص قادر به حفظ و پیشگیری از صدمه آن نباشد، تقصیر به‌ شمار می‌آید و شخص ضامن خواهد بود.

بر طبق ماده ی ۶۱۹ قسمت تعزیرات قانون مجازات اسلامی  نیز اشاره شده است اگر کسی در اماکن عمومی و معابر مزاحم زنان یا اطفال شود یا به آن ها تعرض کند یا با لفظ یا اعمالی که با شان و حیثیت آن ها در تضاد است توهین نماید به زندان از ۲ تا ۶ ماه و یا ۷۴ ضربه شلاق محکومیت می یابد.

جرم انگاری سگ گردانی

سگ گردانی
سگ گردانی

برخی از اشخاص با سگ گردانی و بردن حیوان مذکور به معابر و اماکن عمومی سبب به وجود آوردن ترس و وحشت برای شهروندان می گردند. برخی با این اقدام سبب اختلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی می‌شوند و عفت عمومی را دچار جریحه می نمایند. از سوی دیگر این دسته از رفتارها تهدیدی علیه سلامت اشخاص جامعه شمرده می شوند . این موضوع سبب سرایت انواع بیماری‌های اثرگذار خواهد بود. با این اوصاف این اقدام تجاوز به حقوق شهروندی تلقی می‌شود و می‌تواند در دسته ای از رفتارهای مجرمانه ای که در موضوع ماده ی۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در قالب جریحه دار کردن افکار عمومی توضیح داده شده است قرار بگیرد یا باعث اختلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شده و همچنین صدمه بدنی به شهروندان وارد نماید و ضمانت اجرایی که در ماده ۵۲۲ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده است را شامل شود.

در کل با عنایت به این موارد موضوع سگ گردانی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی جرم تلقی نشده است. یک عمل هنگامی جرم انگاری می‌شود که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد. هر چند که این نکته را هم باید یادآور شد که بر طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر شخصی که اقدامی را مرتکب شود که تهدیدی نسبت به بهداشت عمومی و محیط شناخته گردد به زندان تا یک سال محکومیت می یابد.

ضمانت اجرای سگ گردانی

بر اساس ماده ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مالک هر حیوانی چنان چه از وقوع حمله ی. آن اطلاع داشته باشد اما کوتاهی کند و از آن نگهداری نماید و آن حیوان به شخص آسیب برساند ضامن خواهد بود حتی هنگامی که مالک حیوان آن را به شخصی سپرده باشد که قدرت نگهداری آن را نداشته باشد و همین موضوع سبب صدمه دیدن شخصی شود.

البته باید در نظر داشت که بر طبق ماده ۳۳۴ قانون مدنی صاحب یا متصرف حیوان ضامن خسارات این می باشد که از طرف آن حیوان ایراد می شود. جز این که در نگهداری حیوان کوتاهی کند که چنان چه در این مورد قصوری به عمل آورده باشد و بعد از ان خساراتی را که وارد شده است جبران نماید. نکته ای را باید در نظر داشت که همه متونی که در بالا به آن اشاره شد اساسی برای صدور حکم در دادگاه ها واقع می‌شود و به جبران خسارت به وسیله مالک حیوان اشاره دارد و نه مجازات آن ها و همه این موارد به لفظ حیوان اشاره داشته است و حیوان خاصی مثل سگ را در نظر نگرفته است. پس فقط جبران خسارت از سوی مالک حیوانی انجام می‌شود که صدمه وارد کرده و جبران خسارت تنها چیزی می باشد که شامل اشخاص آسیب دیده می گردد.

نگهداری از سگ داخل منزل

به شکل کلی باید در نظر داشت که نکته بسیار مهمی که باید اشاره نمود آن است که حفظ و نگهداری سگ در داخل حریم شخصی مثل خانه جرم محسوب نمی‌شود و فردی که در داخل واحد مسکونی خود سگی را نگهداری می کند ، هیچ جرمی را مرتکب نشده است اما وقتی این موضوع امکان ملاحظه و بررسی خواهد داشت که نگهداری از سگ توأم باسر و صدا  و الودگی صوتی باشد. به هر حال سگ پارس می کند و همین موضوع مزاحمت به وجود می‌آورد و برخورد قانونی به دنبال خواهد داشت.

در این دسته از موارد همسایه‌ها مکلف هستند که اثبات کنند که نگهداری از این سگ سبب به وجود آمدن مزاحمت شده است یعنی سر و صدای سگ موجب آزار و اذیت است یا ترس انتشار بیماری و آلودگی شده است. در این موارد موضوع در قالب دیگری امکان رسیدگی خواهد داشت. این موضوع در ساختمان‌های مسکونی بیشتر وجود دارد و بسیار پیش آمده که یک واحد سگ را نگهداری می کند و همسایه ها معترض می شوند و این را هم باید دور از نظر نداشت که آپارتمان‌نشینی قاعده های خاص خود را دارد و به آسانی نمی توان این موضوع را ندیده گرفت.

سگ گردانی
سگ گردانی

شیوه شکایت از نگهداری سگ

چنان چه در ساختمان محل سکونت، یکی از همسایه‌ها سگ را نگهداری می کند این امکان وجود دارد که نسبت به او شکایت انجام شود. اما نخست باید توجه داشت که در حقیقت آسیب اصلی آن سگ به شخص وارد شده است یا خیر. چنان چه سر و صدای سگ موجب آزار و اذیت باشد و یا ترس از انتشار بیماری و آلودگی به دنبال داشته باشد یا کودک شخص از سگ هراس دارد، دو شیوه قانونی در این زمینه پیش بینی شده است؛

نخست این که به واسطه هیئت مدیره ی ساختمان اظهارنامه ای تهیه شود و به مالک سگ به شکل اطلاع داده  شود دوم این که شکایت مزاحمت سلب آسایش عمومی، در محاکم قضایی مورد اقامه قرار بگیرد. این نکته را هم باید در نظر داشت که دعوا و درگیری شیوه مناسبی نیست. بیشتر اشخاص به شدت بر روی حیوان خانگی خود حساس هستند و همین موضوع درگیری و کشمکش موضوع را پیچیده تر می کند.

سگ گردانی در انظار عمومی

در انظار عمومی بسیار مشاهده شده است که اشخاص با سگ های خود در خیابان ها و معابر عمومی تردد می کنند . ممکن است این پرسش به ذهن متصور شود که آیا این اقدام قانونی خواهد بود؟ امروزه مواجهه های بسیاری با این موضوع انجام شده است. زیاد به گوش اشخاص خورده که پلیس با این دسته از افراد برخورد می‌کنند و حتی سگ آن ها را بازداشت می نمایند. چه بسا سگ گردانی در معابر مشکلاتی را به وجود می آورد. نخست این که آلودگی های محیط زیست را ایجاد خواهد کرد.

سگ گردانی با دفع ادرار و مدفوع حیوان توام می شود. برعکس کشورهای اروپایی و آمریکایی. در ایران هنوز این موضوع نهادینه نشده است که مالک سگ باید با دستمال و کیسه مخصوص نسبت به تعویض نمودن و جمع آوری مدفوع سگ اقدام کند. بر این اساس این موضوع سبب انتشار آلودگی و بیماری خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به ماده ۵۲۲ و ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی چنان چه سگ به هر دلیلی به سوی اشخاص حمله و پارس کند به شکلی که ترس و ارعابی را در شخص به وجود بیاورد مالک سگ تحت تعقیب قرار می‌گیرد و حتی در این موضوع امکان دارد شخصی فوت کند و مالک سگ به قصاص محکومیت می یابد. بسیار اتفاق افتاده است شخصی از نگاه یک سگ می ترسد در این صورت مالک آن حیوان مسئولیت کیفری به دنبال دارد.

نکاتی در خصوص نگهداری سگ

سگ گردانی
سگ گردانی

شخصی که صاحب یک سگ می باشد و آن را در آپارتمان نگهداری می‌کند باید نکاتی را در نظر داشته باشد اول این که هیچگاه قلاده آن سگ را فراموش نکند .حتی اگر برای یک دقیقه تمایل دارند سگ خود را به بیرون ببرند باید قلاده آن را ببندند. همواره باید واکسیناسیون حیوان را به شکل مرتب و به موقع انجام دهند. از کیسه و دستمال ویژه به منظور جمع آوری مدفوع سگ در خارج از خانه استفاده نماید و این فرهنگ را نهادینه کنند که جایگاه مدفوع سگ در گوشه خیابان نمی باشد و به منظور پیشگیری از آلودگی محیط زیست آن را جمع آوری کنند.

بسیار هستند کسانی که در مقابل نگهداری سگ و حیوانات خانگی موضع‌گیری می‌کند و موضع آن ها منفی می‌باشد. با وجود آن که قانون در این خصوص سکوت کرده اما حمایت هایی را هم در این حوزه در نظر گرفته است. باید این موضوع را قبول کرد که نگهداری سگ در ایران با محدودیت هایی مواجه می باشد .شاید سگ برای یک شخص علاقه و تمایلات را به وجود بیاورد. اما باید این را هم پذیرفت خیلی از اشخاص به این موضوع علاقه نشان نمی دهند.

البته با عنایت به حوادثی که در سال های گذشته برای بسیاری از اشخاص در ایران اتفاق افتاده است و پیچیدگی ها و سخت گیری ها در حوزه نگهداری از سگ و سگ گردانی اتفاق افتاده است و پلیس مداخله رسمی و عملی خود را در این حوزه نشان داده است. امروزه سگ گردانی در کلیه محیط های داخل شهر و معابر و مکان‌ های عمومی  حتی داخل اتومبیل شخصی به شکل کلی با ممنوعیت مواجه است و در سال های اخیر نیروی انتظامی با متخلفان و مالکان سگ ها به شدت مواجه می شود.