وکیل آدم ربایی در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل آدم ربایی در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل پایه یک آدم ربایی در اصفهان

آدم ربایی از جمله جرایم مهمی است که در جوامع انسانی اتفاق می‌افتد و توأم با سلب آزادی تن می باشد و به شدت نظم جامعه را مختل می نماید. علاوه بر این در بعضی از موارد افکار عمومی جامعه را هم به شدت جریحه دار می نماید و تبعات فردی و اجتماعی شدیدی را به دنبال می‌آورد. قسمت اصلی این جرم به شکل مکرر در جامعه های انسانی اتفاق نمی‌افتد. اما از دسته جرایم بسیار مهم می باشد که باید به طور جدی با آن برخورد کرد. آدم ربایی و اصولا پنهان نمودن افراد از جمله جرایمی است که نسبت به اشخاص قابلیت ارتکاب دارد و ضمن این که باعث از بین رفتن آزادی افراد می شود و صدمات بدنی به مجنی علیه وارد می کند، شخصیت معنوی فرد ربوده شده را هم دچار آسیب می نماید.

وکیل آدم ربایی در اصفهان
وکیل آدم ربایی در اصفهان

آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی

در قانون  مجازات اسلامی واژه آدم ربایی به شکل دقیق به کار نرفته است. اما بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی می خوانیم که اگر کسی، شخص یا به وسیله دیگری فردی را با نیت دریافت وجه یا مال یا با نیت انتقام یا به هر دلیل دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر شکل دیگری بر باید یا پنهان کند، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود و در شرایطی که سن بزه‌دیده کمتر از ۱۵ سال کامل باشد یا ربودن به وسیله خودرو انجام شود یا به بزه دیده آسیب جسمی و آبروی وارد آید، مرتکب به اشد مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، محکوم خواهد شد و اگر جرایم دیگری اتفاق بیفتد به مجازات آن جرم محکوم می شود.

مجازات شروع به جرم آدم ربایی سه تا پنج سال حبس می باشد.

اقسام آدم ربایی

آدم ربایی بر دو قسم ساده و مشدد می باشد:

برای این که آدم ربایی مشدد واقع شود، سه شرط باید محقق شود:

یکی این که  سن بزه دیده از ۱۵ سال تمام کمتر باشد.

دوم این که عمل آدم ‌ربایی به وسیله نقلیه انجام شود.

سوم این که به شخص ربوده شده آسیب بدنی یا آبرویی وارد شود.

وکیل آدم ربایی در اصفهان
وکیل آدم ربایی در اصفهان

 عنصر مادی آدم ربایی

1- در جرم آدم ربایی ساده  انسان باید زنده بوده و حداقل ۱۵ سال سن داشته باشد. غیر از این مورد، آدم ربایی مشدد، دزدیدن طفل متولد شده یا مخفی کردن مرده می باشد.

2- رفتار مجرمانه عبارت است از جابجایی جسم بزه دیده از مکانی به مکان دیگر با حیله و فریب و تهدید به شکلی که بزه دیده از خود اراده ای نداشته باشد.

3-  هر شخصی که  به شکل مباشرت یا مداخله و یا غیرمستقیم مرتکب شود،  آدم‌ربایی اتفاق می‌افتد.

4- شخص بزه دیده نباید رضایت داشته باشد و  اگر شخص ربوده شده راضی به ربوده شدن باشد، جرم مذکور محقق نمی شود.

5- در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی از نتیجه مجرمان صحبت نشده است اما آدم ربایی از آن جایی که از جمله جرایم مقید می باشد، حتماً نتیجه جرم که عبارت است از سلب آزادی فرد، باید اتفاق بیفتد.

 عنصر معنوی آدم ربایی

1-در جرم آدم ربایی مضاف برآگاهی نسبت به موضوع جرم و وسایل آن یعنی جابجایی انسان زنده، علم و آگاهی به عدم توافق  مجنی علیه شرط نمی باشد. چون جرم آدم ربایی جرمی مطلق است  و لازم نیست سوء نیت خاص در آن وجود داشته باشد. اگر انسان زنده ای در حالت خواب یا بیهوشی ربوده شود، باز هم جرم آدم‌ربایی اتفاق افتاده است . پس صرف وجود سوء نیت عام  برای تحقق جرم کافی است.

2- معمولاً قانونگذار انگیزه را از  اجزای عنصر روانی جرم نمی شناسد. انگیزه‌ ی شرافتمندانه در جرم های تعزیری و بازدارنده از علل تخفیف جرم تلقی می شود. اما در جرم آدم ربایی وجود انگیزه از اجزای عنصر معنوی می باشد. در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات از کلمه قصد استفاده کرده است، اما این کلمه دلالت بر انگیزه دارد و مفهوم آن سوء نیت خاص نمی باشد. آدم ربا باید عمداً فردی را برباید و با در نظر گرفتن نتیجه ی جرم آدم ربایی، مرتکب این عمل شود. پس از سوء نیت عام در جرم  آدم ربایی سو نیت خاص پنهان می باشد و فردی که اراده بر  ربودن دیگری می کند، هدفش سلب آزادی او می باشد.

 عنصر قانونی آدم ربایی

در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، عنصر قانونی جرم آدم ربایی بیان شده است. بر این اساس که هرکس با نیت مطالبه وجه یا مال یا به نیت انتقام یا هر هدف دیگری به عنف یا تهدید یا مکر و حیله یا به هر شکل دیگر به طور شخصی یا به وسیله فرد دیگری کسی را برباید یا پنهان کند به حبس از ۵ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود. اگر سن بزه‌دیده کمتر از ۱۵ سال کامل باشد یا ربودن او به وسیله نقلیه انجام شود یا به بزه دیده آسیب جسمی  یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به اشد مجازات محکوم می شود و در شرایطی که ارتکاب جرایم دیگری هم اتفاق بیفتد به مجازات آن جرایم هم محکوم می‌شود.

وکیل آدم ربایی در اصفهان
وکیل آدم ربایی در اصفهان

احراز جرم آدم ربایی در اصفهان و شرایط آن

-عدم رضایت شخص ربوده شده یکی از شرایطی است که برای تحقق جرم آدم ربایی ضرورت دارد. در واقع این شرط مهم ترین عنصر احراز جرم آدم ربایی می باشد. چون مفهوم آن این است که عمل ربودن حتماً باید بدون توافق فرد ربوده شده انجام شود و اگر شخصی که ربوده شده است نسبت به این جرم رضایت داشته باشد، تحقق آن شکل نگرفته است.

مثلاً اگر کسی با میل خود سوار به خودرویی می شود و مقصد او خارج از شهر است و در اواسط راه راننده مسیر خود را کج می کند و مسافر را به مکانی دور افتاده منتقل می نماید و او را حبس می کند، در این شرایط زمانی که راننده مسیر خود را کج کرده است و شخص را از جایی به جای دیگر منتقل نموده آدم ربایی رخ داده است. عدم رضایت مسافر از زمانی بوده است که راننده مسیر خود را عوض کرده است.

-شرط دیگر تحقق جرم آدم ربایی، انتقال فرد از مکانی به مکان دیگر می باشد. در واقع جابجایی فرد ربوده شده از محلی به محل دیگر شرط تحقق جرم آدم ربائی است. چون جز در این صورت جرم معنایی نخواهد داشت. این نکته قابل توجه است که در جرم آدم ربایی مباشرت و معاونت موضوعیت ندارد و شرط تحقق این جرم نیست و مرتکب بر اساس آن چه در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به شکل صریح اعلام شده است، جرم آدم ربایی را قادر است به وسیله فرد دیگری هم انجام دهد. درست مانند زمانی که ربودن فرد به وسیله ی فرد مجنون دیگری انجام شود. در این صورت سبب قوی تر از مباشر است و مسئولیت کیفری برعهده سبب می باشد.

عوامل تشدید مجازات آدم ربایی

به منظور این که جرم آدم ‌ربایی تشدید شود، چهار شرط لازم است که در زیر به آن ها اشاره می شود:

– اولاً سن مجنی‌ علیه باید زیر ۱۵ سال کامل باشد.

– ثانیاً آدم ربایی با وسیله ی نقلیه انجام شود که منظور از وسیله نقلیه وسایل نقلیه غیر موتوری مثل دوچرخه را هم دربر می‌گیرد.

– ثالثا باید به بزه دیده آسیب های روحی روانی و جسمی وارد شود.

– رابعا آدم ربا باید به بزه دیده و آسیب آبرویی و حیثیتی وارد کند. این موضوع در حالتی قابل طرح است که مجنی علیه زن یا پسر بچه زیبا باشد. در غیر این شرایط این موضوع باید از سوی بزه‌دیده به اثبات برسد.

 خصوصیات آدم ربایی در اصفهان

از نظر وکیل در شیراز جرم آدم ربایی از دسته جرایم آنی تلقی می شود. سوالی که در ذهن متصور است این که جرم آنی چیست؟ در پاسخ به آن باید بگوییم وقتی عنصر مادی یک جرم در یک لحظه اتفاق بیفتد جرم انی محقق شده است. مثل جرم قتل یا سرقت یا ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه در حالتی که بر اساس قانون جرم محسوب شود یا ساخت خانه بدون مجوز قانونی این که به محض این که اولین سنگ بنای خانه گذاشته شود، جرم محقق می شود یا این که در مکان هایی که با ضمانت اجرای کیفری نصب آگهی ممنوع شده است، آگهی نصب شود.

–  از دیگر ویژگی‌های جرم آدم ربایی آن است که منوط به نتیجه و مقید به آن است.

–  جرم آدم ربایی از جرایم غیر قابل گذشت می باشد.

–  مجازات جرم آدم ربایی قابلد عقب انداختن و تعویق و تعلیق نمی باشد

 مجازات آدم ربایی در اصفهان

در ماده  ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات آن، مجازات جرم آدم ربایی چنان چه از نوع ساده باشد حبس از ۵ تا ۱۵ سال پیش بینی شده است و در صورتی که جرم آدم ربایی شرایط تشدید را داشته باشد مرتکب جرم به ۱۵ سال حبس محکوم می شود.  البته لازم به ذکر است  که اگر مجرم در این ارتکاب جرم جرایم دیگری را هم رقم زده باشد، به مجازات آن جرایم هم محکوم خواهد شد.

جرم آدم ربایی و جرم گروگانگیری

آدم ربایی و گروگان گیری هر دو از مصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که هدف آنها آزادی تن می باشد و سبب سلب آزادی افراد می‌شود. البته لازم به ذکر است این نکته نیز بیان شود، جرایم ضمن آن که آزادی تن اشخاص را از بین می‌برند در بیشتر مواقع صدمات بدنی مثل ضرب و جرح و قتل و صدمات حیثیتی مانند از بین بردن شرف و آبرو  و هتک ناموس .

وکیل آدم ربایی در اصفهان
وکیل آدم ربایی در اصفهان

آدم ربائی  در گروه جرایمی واقع شده است که قانون مجازات اسلامی ایران مراجعه به وکیل را برای آن ضرورت دانسته است. به شخصی که قدرت وکالت در این موضوع به خصوص را دارد وکیل آدم ربایی گفته می شود و در اصل این فرد، ضمن مطالعات وسیع در زمینه علوم جزا و حقوق مدنی و علم روانشناسی و آسیب های اجتماعی و غیره باید تبحر و تخصص ضروری را برای دفاع از موکل دارا باشد. فرقی نمی کند شخص به اتهام جرم آدم ربایی بازداشت شده است یا این که توسط یکی از اعضای خانواده ربوده شده باشد. در هر شکل به منظور جلوگیری از تباه شدن حقوق و احراز حق نیاز است تا به یک وکیل کیفری متخصص مراجعه نمود.