وکیل ابطال سند در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل ابطال سند در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی

(0922-519-24-08)

قبول وکالت در دعاوی

حقوقی

خانواده

کیفری

تصادفات

انقلاب

وکیل پایه یک ابطال سند رسمی در اصفهان

سند، هر نوشته ای است که در مقام طرح دعوا و اقامه ادعای یا دفاع در برابر ادعای طرح شده، قابلیت استناد را داشته باشد یا علی الاصول به نوشته ای می توان عنوان سند را داد که دارای مواردی مثل امضا ، مهر شخصی و اثر انگشت باشد.

 اقسام سند

 سند رسمی

اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی یا سایر مامورین رسمی در حوزه صلاحیت آن ها و با توجه به مقررات قانونی تنظیم می گردد،  اسناد رسمی تلقی می شوند. در این تعریف  اگر بخواهیم مامور رسمی را تعریف کنیم،  او کسی است که در قانون نسبت به ماموریت او انجام وظایفی در نظر گرفته شده است و می‌تواند مستخدم دولت باشد.

وکیل ابطال سند در اصفهان
وکیل ابطال سند در اصفهان

لازم به ذکر است  نه فقط ماموران وزارتخانه‌ها و شهرداری بلکه اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی و همچنین موسسات و سازمان هایی که باعث قانون ایجاد شده‌اند، مامور رسمی هستند. اصولا گزارش اصلاحی که دادگاه در جایگاه سازش بین دو طرف دعوا تنظیم و ثبت می‌کند، یک سند رسمی تلقی می شود. حتی اگر محتوای آن اقدامات حقوقی و اقرار باشد.

اسناد رسمی راجع به دو طرف دعوا و همچنین ورثه و قائم مقام آن ها دارای اعتبار است و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در موردی که قانون صریحا اعلام کرده باشد، برقرار است. خصوصاً در اسناد رسمی تاریخ تنظیم بسیار اعتبار دارد حتی نسبت به اشخاص ثالث.

  سند عادی 

اگر سندی در اداره املاک و اسناد و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حد و حدود صلاحیت آن ها و مطابق با مقررات قانونی تنظیم نشود، سند عادی خواهد بود. اگر سند از سوی مامورین رسمی تنظیم اسناد آماده شود اما مامور صالح به تنظیم آن سند یا مراتبی که در قانون مقرر شده است را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد، حتی اگر سند دارای امضای شخص مقابل هم باشد، عادی محسوب می شود.

چنان چه سند عادی چند نسخه داشته باش،د هر یک از آن ها در شرایطی اعتبار دارد که امضای اصل در پای آن  قید شده باشد. در اسنادی که عادی می باشد، تاریخ قید شده در سند فقط نسبت به افرادی که در تنظیم آن شرکت داشته اند و ورثه ی آنان و کسانی که به نفع او وصیت صورت گرفته است، اعتبار دارد.

 سند عادی در حکم سند رسمی

یک سند عادی در دو حالت اعتبار سندرسمی را می یابد.

1- چنانچه شخصی که سند نسبت به او مطرح شده است، صادر شدن آن را از سوی کسی که به او نسبت داده است، تصدیق کند.

2- در مرجع قضایی صالح به اثبات برسد که سند عادی را شخصی که تکذیب یا تردید کرده، در حقیقت مهر و امضا نموده است.

نکته قابل توجه این که وقتی امضای سند عادی از سوی سردفتر تایید و تصویب شود، اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و تاریخ سند عادی درون سند رسمی هیچ وقت اعتبار سن درسمی را نخواهد داشت و نسبت به اشخاص ثالث نیز قابلیت استناد ندارد.

 سند لازم الاجرا 

وکیل ابطال سند در اصفهان
وکیل ابطال سند در اصفهان

سند لازم الاجرا سند عادی یا رسمی می باشد که چنان چه فردی بر اساس سند، بدهکار و متعهد باشد به میل خودش آن بدهی را پرداخت نکند یا به تعهداتش عمل ننماید، طلبکار یا کسی که تعهد به نفع او شده است این امکان را دارند که بدون نیاز به طرح دعوا و اخذ حکم دادگاه با رجوع به تشکیلات اجرایی مربوطه، شخص را وادار به اجرای موضوع سند کنند.

مثلاً چنان چه فردی بر اساس سند رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت شده است، طلبی دارا باشد و بدهکار از پرداخت آن پیشگیری کند، ضرورتی ندارد که طرح دعوا کند. بلکه کافی است به اجرای ثبت رجوع نماید تا مامور اجرای ثبت طلب او را ارائه کرده و به او بپردازد.

 سند در حکم لازم الاجرا 

سند در حکم لازم الاجرا در واقع از نظر اجرای موضوع برابر با سند لازم الاجرا است. از جمله اسناد عادی در حکم سند لازم الاجرا ، چک می باشد. چک هایی که از سوی بانک صادر می‌شود، بر اساس قوانین ایران در داخل کشور دایر می شوند و نیز شعبه آن ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است.

خصوصیات سند در دعوای ابطال سند رسمی

به منظور اثبات هر دعوایی دلایلی اختصاصی و عمومی وجود دارد که خواهان قادر است با ارائه آن ها دعوای خود را ثابت کند. از جمله این دلایل سند عادی و سند رسمی و شهادت و اقرار و اوضاع و احوال و نشانه‌هایی است که سبب دانش قاضی می شود. اما باید بگوییم که یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا سند می باشد.

همه اسناد، قابلیت تقسیم شدن به دو گروه عادی و رسمی را دارند. اما با توجه به اجرای سند  می توان اسناد را به لازم الاجرا بودن و غیر آن هم تقسیم بندی کرد. در تعریف دیگری باید بگوییم سند نوشته ای است که برای اثبات اعمال حقوقی استفاده می‌شود و در صورتی می‌توان عنوان سند را به آن اطلاق کرد که از سوی افرادی تنظیم و امضا گردد و آن افراد در ایجاد آن اقدامات موثر داشته باشند.

بنابراین اگر مشخصات و اطلاعات افرادی که عمل حقوقی انجام نمی‌دهند با یک نوشته اعلام گردد، آن دیگر سند نخواهد بود. بلکه شهادت نامه می باشد. بر این اساس باید بگوییم که شهادت نامه، سند به حساب نمی‌آید و تنها اعتبار آن اعتبار شهادت می باشد. شهادت نامه هم به صورت کتبی اطلاعات شخصی را اعلام می‌کند که در انجام یک عمل حقوقی استناد شده است، دخالتی نداشته اند.

حال گاهی ممکن است  اسناد به شکل داده پیام، باشد. بر این اساس هیچ مرجع قضایی یا اداره دولتی این امکان را ندارد که فقط به خاطر شکل و صورت داده پیام، ارزش  قابل اثبات بودن و استناد کردن به آن را رد نماید. اما نکته قابل توجه این است که برای دورنگار یا فکس بیشتر از کپی سند ارزش دیگری نباید قائل شد. بنابراین در صورت تقاضا باید اصل سند ارائه شود و نباید به دورنگار اکتفا نمود. مفاد سند در شرایطی اعتبار خواهند داشت که مخالف با قوانین نباشد.

 درخواست ابطال سند رسمی

همان طور که پیشتر اشاره شد اسناد رسمی از اسنادی هستند که به دلیل  شیوه ثبت آن ها، از اعتبار زیادی برخوردار می باشند. اما در برخی مواقع صاحبان اسناد رسمی خواهان ابطال سند رسمی می باشند و یا امکان دارد عملیات انتقال مالکیت صورت پذیرد، در این حالت باید سند رسمی باطل شود.

این اقدام بعد از اخذ نامه درخواست از مرجع صالح انجام می گیرد. ضمن آن که باید مدارک قطعی و مستندی ارائه شود، ابطال یک سند اعم از رسمی یا عادی سبب می شود تا همه نقل و انتقالاتی که بعد از تنظیم آن انجام شده است، باطل و بی اثر شود.

روند ابطال سند رسمی

به منظور ابطال سند رسمی، درخواست کننده ابطال باید تقاضای خود را به شکل کامل که در آن مشخصات سند به شکل دقیقی مطرح شده است و نیز  اطلاعات  شخصی مالک فعلی سند رسمی و مالک جدید و شماره پرونده ثبتی و مشخصات ملک در شرایطی که سند مالکیت را دارا می باشد و نحوه سند مالکیت اولیه و تاریخ و شماره مستند  در آن ذکر شده است را ارائه نماید.

چنان چه سند رسمی قبلاً باطل شده باشد باید به صورت پیوست به پرونده ثبتی تقاضای درخواست کننده ابطال سند رسمی، بعد از انجام تشریفات لازم به دفتر اسناد رسمی فرستاده شود تا به صورت اولیه ابطال سند رسمی انجام شود.

مضاف بر آن در بخشنامه ابطال سند رسمی نیز باید مشخصات کامل مالک تاریخ مستند ابطال سند و مشخصات کامل ملک  وامضای مسئول مربوطه و شماره سند و غیره تعیین گردد. مبالغی که از سوی دادگاه تعیین شده باید از سوی درخواست کننده ی ابطال سند پرداخت گردد. این وجه بهای دفترچه سند رسمی است.

درخواست کننده ابطال سند رسمی باید احراز هویت شود. که علاوه بر این درخواست کننده مکلف است تا برابر اصل همه مدارک شناسایی را به دادگاه بدهد و تطبیق و بررسی آن از سوی کارشناس مربوطه صورت می گیرد. بعد از این که این مراحل طی شد، دادگاه پرونده رسمی را در بایگانی می‌گذارد و رسید آن را به درخواست کننده ی ابطال سند پرداخت می کند.

 هزینه دادرسی ابطال سند

وکیل ابطال سند در اصفهان
وکیل ابطال سند در اصفهان

با در نظر گرفتن نوع سند، هزینه ابطال سند رسمی فرق می‌کند. اگر سندی که درخواست ابطال آن شده غیر مالی باشد، هزینه دادرسی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی می باشد. اما اگر سند مورد تقاضا که تقاضای ابطال آن شده است، سند غیر منقول زمین خانه و غیره باشد، هزینه دادرسی آن مساوی با ارزش منطقه‌ای محاسبه شده خواهد بود و بر اساس آن دریافت می شود.

بنابراین اگر دادخواست مورد نظر برای ابطال سندی مالی باشد مطابق با  ارزشی که قیمت گذاری می شود، هزینه دادرسی اخذ می گردد.

 ارکان ابطال سند

به منظور طرح دعوای ابطال سند رسمی و غیر رسمی باید نسبت به چند رکن اساسی توجه داشت:

1-موجودیت سند

اولین شرطی که برای طرح دعوای ابطال سند اعم از رسمی غیر رسمی باید وجود داشته باشد، وجود خود سند می باشد و به همین جهت شخصی که ادعای ابطال سند را دارد، باید نوشته هایی در دست داشته باشد که بتواند نسبت به آن طرح ادعا کند.

2- عدم اعتبار سند

رکن دوم برای طرح دعوای ابطال سند، ادعای بی اعتباری سند می باشد و فرقی نمی کند که سند مورد نظر از اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده باشد یا به وسیله دفاتر رسمی و ارگان های دولتی و عمومی که مجوز تنظیم و صدور سند را دارا می باشند صادر شده باشد. آن چه اهمیت دارد این است که به دلیلی از دلایل قانون  سندی که خواهان راجع به آن  طرح ادعا کرده است، اعتبار نداشته باشد.

علل بی اعتباری اسناد

الف)عدم اعتبار صدور سند

این احتمال وجود دارد که موضوع سند به جهتی از بین رفته باشد ودیگر قابلیت استفاده خود را از دست داده باشد. مثلاً حسین ملکی را به احمد میفروشد. بر اساس این فروش با توجه به قراردادی که میان خود منعقد کرده اند یک سند رسمی تک برگی ثبت و تنظیم می شود که حسین آن را به احمد می دهد.

چنان چه موضوع معامله که در اینجا ملک است مستحق للغیرمشخص شود، احمد باید طرح دعوای ابطال سند رسمی را در دادگاه یا یک مرجع صالح بنماید. و بر اساس این دعوا همه شروط و تعهد ها هم باطل خواهد شد.

ب) عدم رعایت تشریفات تنظیم سند

قانون ثبت اسناد و املاک در ماده ۹ به بعد شیوه ثبت اسناد و املاک را معلوم نموده است و موضوع انتشار آگهی اعتراض یا تحدید حدود را هم معلوم نموده است که باید از سوی کارکنان و کارشناسان اداره ثبت به منظور تنظیم و صدور اسناد انجام شود.

در شرایطی که تنظیم یا صدور سند بدون انجام این تشریفات باشد، خواهان قادر است ادعای ابطال آن را طرح کند. زیرا مقررات ثبتی از دسته قواعد آمره می باشد و وقتی آن ها رعایت نشود، به اعتبار سند لطمه وارد می شود.

مراجع صالح برای ابطال سند رسمی و غیررسمی

-چنان چه سندی به سبب اشتباهات ثبتی باطل باشد، با توجه به ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۲۲ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت هیات نظارت می باشد.

البته این نکته را باید در نظر داشت اگر اشتباهات به شکلی باشد که برای اصلاح آن ها حقوق اشخاص ثالث در تعارض قرار می گیرد، دیگر موضوع در صلاحیت هیات نظارت نخواهد بود و مرجع قضایی صالح باید به آن رسیدگی کند.

-چنان چه سند به لحاظ مالکیت معارض، باطل باشد،  شخصی که نسبت به آن اعتراض دارد باید به دادگاه محلی که آن ملک واقع شده است، مراجعه کند. در غیر این صورت فردی که دارنده سند مالکیت اولی است قادر است ابطال سند مالکیت معارض را از هیئت نظارت تقاضا کند.

-چنان چه سندی به علل دیگری باطل باشد، رسیدگی به دعاوی راجع به آن با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب می باشد. نتیجه آن که دادگستری مرجع اصلی برای رسیدگی به تظلمآت  و شکایات است. بنابراین صالح به رسیدگی به همه دعاوی راجع به ابطال اسناد غیر از اسنادی می باشد که از صلاحیت آن بر اساس قانون خارج شده است.

وکیل دعاوی ابطال اسناد رسمی در شیراز

وکیل ابطال سند در اصفهان
وکیل ابطال سند در اصفهان

اسناد رسمی همان اسنادی هستند که در ادارات معتبر رسمی به ثبت می رسند. بنابراین دارنده سند رسمی دلیل قاطع و محکم برای ادعای خود خواهد داشت. اگر فردی خواهان ابطال سند رسمی باشد یا خودش باید خیلی متخصص و حرفه ای و دارای تبحر باشد که این امکان را داشته باشد که اسناد قوی و محکمی را در مراجع صالحی که به دعوای ابطال سند رسیدگی می کند، ارائه کند یا این که به وکیل متخصص و متبحر و مجربی در این حوزه رجوع نماید تا با اخذ مشاوره در این خصوص از پیچیدگی این دعوا خلاص شود.

وکیل ابطال سند رسمی قادر است برای دفاع  و احقاق حق موکل خود جهات منطقی و عقلانی در جهت ابطال سند رسمی گردآوری نموده و به محضر دادگاه ارائه کند. بنابراین بهترین وکیل برای ابطال سند رسمی افرادی هستند که در ابطال اسناد رسمی تخصص دارند.