وکیل در آباده|وکیل اباده|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در آباده

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در آباده تقاضا کردیم در مورد فروش مال غیر توضیح دهد:

وکیل در آباده و وکیل در اقلید در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

اگر کسی عین یا منفعت مالی را که به خودش تعلق ندارد، به شخص دیگری منتقل کند، مرتکب این جرم شده است. انتقال دهنده بدون آن که مالک مال باشد یا این که دارای اذن قانونی برای انتقال آن باشد، بر خلاف حقیقت و به شکل متقلبانه ای خود را مالک یا دارای اختیار قانونی  می شناسد و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می نماید.

وکیل در آباده
وکیل در آباده

اقدام مرتکب در این جرم به این ترتیب است مال متعلق به غیر را به شکل حقوقی انتقال می دهد و این اقدام در قالب معامله سبب انتقال عین یا منفعت آن خواهد شد و بر اساس این که مرتکب جرم انتقال دهنده باشد یا انتقال گیرنده، می توان از او به عنوان معامل و متعامل یاد نمود و با توجه به این موضوع عنوان های گوناگون حقوقی مثل مشتری و بایع و مستاجر و موجر و مصالح و متصالح به آن تعلق می گیرد

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن قانونی

با توجه به ماده ۱ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۰۸ تصویب شده است، می توان گفت کسی که مال غیر را با علم و دانش به این که مال غیر است، به شکلی از اشکال عیناً و یا منفعتا بدون کسب اجازه قانونی به دیگری انتقال دهد، کلاهبردار محسوب می شود. با توجه به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجازات این جرم از اشکال خاص کلاهبرداری است. بنابراین علاوه بر رد مال به صاحب آن حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده محکومیت آن خواهد بود.

رکن مادی

در جرم فروش مال غیر احتیاجی به ابزار متقلبانه کلاهبرداری و اغفال مال باخته و تقدیم مال به وسیله او به شخص کلاهبردار نیست. در این جرم زیان دیده و کسی که مالش را باخته در مکان وقوع جرم  حاضر نیست تا مورد اغفال واقع شود. فقط فروش مال دیگری به وسیله شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کافی است. چنان چه قولنامه‌ای در این بین تنظیم گردد این قولنامه و امضای آن حکم رکن مادی جرم فروش مال غیر را دارد.

عنصر روانی

وکیل در آباده
وکیل در آباده

عنصر روانی قصد واقعی شخص مجرم از انجام اقدام مورد نظر است. در جرم فروش مال غیر، فروشنده باید با آگاهی از این که مال متعلق به او نیست، اقدام به انتقال مال نماید. چنان چه فرد انتقال‌دهنده با این تصور که مال خودش می باشد اقدام به انتقال آن کند با اثبات این موضوع واجد عنوان مجرمانه نیست و شامل معامله فضولی می شود

مجازات فروش مال غیر

در ماده ۱ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر چنین بیان شده است که هر کس مال دیگری را با دانش به این که مال دیگری است به شکلی از اشکال عینا یا منفعتا بدون آن که مجوز قانونی داشته باشد به شخص دیگری انتقال  دهد کلاهبردار تلقی می شود. با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به نسخ  ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، هم اکنون مرتکب بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات می شود.

عناصر تشکیل دهنده ی جرم فروش مال غیر

انتقال دهنده

چنان چه شخصی بدون اجازه، مال متعلق به شخص دیگر را انتقال  دهد، آن شخص انتقال‌دهنده خواهد بود. مثل موجری که ملک شخص دیگر را به قصد ضرر زدن به دیگری منتقل کند. انتقال‌دهنده ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد.

انتقال گیرنده

وکیل در آباده
وکیل در آباده

کسی که بدون اذن و اجازه قانونی مال متعلق به دیگری به او انتقال داده می‌شود، مثل مستاجری که مال شخص دیگر را صاحب می شود، انتقال گیرنده خواهد بود. در این جا  وقوع جرم انتقال گیرنده و زمان او بستگی به آگاهی او از اموال منتقل شده به خودش دارد. اگر انتقال گیرنده نسبت به این که مال متعلق به دیگری است آگاه باشد معاون جرم تلقی می شود. اگر آگاه نباشد که مال به کس دیگری متعلق است، فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود.

مالک

کسی می باشد که مال او بدون مجوز قانونی از انتقال دهنده به انتقال گیرنده انتقال داده شده است. وقتی مالک  از انتقال مذکور آگاه شد باید تا یک ماه بعد  از آگاهی نسبت به موضوع اظهار نامه ای برای انتقال گیرنده ارسال کند و او را در مورد مالکیت خود مطلع گرداند. در غیر این حالت  معاون جرم خواهد بود.

انتقال

مقصود از انتقال واگذار نمودن عین یا منفعت مال به هر شکلی به شخص دیگر می باشد که در قالب عقد بیع یا اجاره یا صلح و غیره ظاهر می شود. این انتقال باید به شکل غیر قانونی و بدون مجوز قانونی صورت گیرد. و شخص انتقال‌دهنده حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت نداشته باشد.

مال

مال می تواند عین یا منفعت یا منقول یا غیر منقول یا مشاع یا مفروز باشد.

نحوه ی رسیدگی  به جرم فروش مال غیر

رسیدگی به این  جرم و شکایت از آن  در دادسرا انجام می شود و در شرایطی که دادرس تشخیص دهد که جرم به وقوع پیوسته است و شخصی از او شکایت شده باید برای او قرار جلب به دادرسی صادر نماید و بعد از آن رسیدگی در دادگاه کیفری انجام می‌گیرد. دادسرای صالح برای رسیدگی به این اتهام دادسرای محل وقوع جرم است. چنان چه مال به فروش رسیده  از نوع غیر منقول باشد، باید در دادگاهی طرح شکایت کرد که مال در آن جا واقع شده است و یا در آن مکان به ثبت رسیده باشد.

اما اگر مال منقول باشد، باید در آن محلی که شخص فروشنده مال غیر، ساکن است، اقدام به طرح شکایت کرد که چنان چه شخص مکانش مجهول باشد، در این حالت شاکی قادر است در آن مکانی که خودش ساکن است، شکوائیه تنظیم نموده و طرح دعوا کند. به منظور طرح شکایت کیفری باید به دفاتر خدمات قضایی رجوع نمود و شکواییه را تنظیم و ثبت کرد و بعد از آن مراحل اداری را سپری کرد. بدین ترتیب شعبه رسیدگی کننده ی دادسرا تعیین می‌شود و به دو طرف ابلاغ می گردد. چنان چه فروشنده ی مال متواری نباشد، دادسرای محل وقوع جرم دستور جلب سیار او را صادر می کند و چنان چه دستگیر نشود، مشروط به شکل غیابی به اتهام او رسیدگی می نماید.

وکیل در آباده
وکیل در آباده

تفاوت عقد فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی بسیار مشابه انتقال مال غیر است  و همین موضوع مبحث های بسیار را در علم حقوق و چالش هایی را به دنبال داشته است. زیرا اگر یک عمل را معامله فضولی بدانیم آن اقدام حقوقی و غیر نافذ است. اما اگر انتقال مال غیر خوانده شود جرم است و معامل باید مجازات شود. ملاحظات حقوقی و دقیق ملاک های تشخیص این دو موضوع را از هم متمایز کرده است. اما نظر عموم بر این است که چنان چه هدف معامله کننده فضول معامله برای مالک واقعی باشد، معامله فضولی خواهد بود و اگر قصد و نیت فضول از معامله ضرر رساندن به مالک و دریافت سود برای خودش باشد و معامله را انجام دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و ضامن بر جبران خسارت است و باید به مجازات هم محکوم شود.

معامله فضولی بر دو شکل تملیکی یا عهدی انجام می شود. معامله فضولی تملیکی  مثل این که خانه دیگری را بدون اجازه مالک به شخصی دیگر بفروشد و معامله فضولی عهدی مثل آن که شخصی به حساب شخص دیگری تعهد کند که عملی را برای فرد دیگر معامله انجام دهد شخصی که بدون داشتن نمایندگی و اجازه برای دیگری معامله ای را انجام می دهد، در اصطلاح حقوقی  طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به نفع او انجام شده است غیر گفته می‌شود.

اما انتقال مال غیر یعنی معامله ای که شخص بدون اذن و اجازه و با تعریف خود  در قالب اصیل و فقط  به منظور اضرار به غیر و سود مادی برای خود انجام شود که به جهت آشکار بودن عنصر سوء نیت از عناصر جرم کلاهبرداری تلقی نمی شود.