وکیل در استهبان|وکیل استهبان|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در استهبان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز ازوکیل در استهبان تقاضا کردیم در مورد ارث و انحصار وراثت توضیح دهد:

وکیل در استهبان و وکیل در فسا در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در استهبان
وکیل در استهبان

شاید این سوال در ذهن بسیاری از ما نقش ببندد که انحصار وراثت چیست و چه مفهومی دارد؟ این سوال زمانی بیشتر قابل طرح است که شخصی می میرد و ترکه ای از او باقی می ماند وقتی شخص فوت می کند نزدیکان او باید انحصار خودشان را در ارث بردن از  متوفی به اثبات برسانند. یعنی باید در یک محکمه قضایی اثبات کنند که وارث متوفی هستند. دادگاه سهم الارث هر کدام از وراث آن را تعیین می‌کند. تشریفاتی که برای این کار انجام می‌شود تحت عنوان انحصار وراثت نامیده می شود. رایی را که دادگاه در این زمینه صادر می‌کند را گواهی انحصار وراثت می نامند.

شما میتوانید در این مورد با وکیل در داراب که شهری نزدیک به استهابان هست نیز مشورت نمایید.

ویدیو مقاله ارث(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

 وارث کیست

به طور کلی افراد به دلیل سبب و نسب از هم ارث می برند. مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی تنها در حالتی واقع می شود که حقوق و دیون ترکه پرداخت شده باشد. این حقوق و دیون شامل کفن و دفن میت ودیون مالی متوفی و وصایای متوفی تا ثلث ترکه می باشد.

وقتی که بدهی‌های متوفی پرداخت نشده باشد هیچ یک از ورثه قادر نیستند، نسبت به اموال او  معامله ای را انجام دهند و چنان چه تا قبل از این اعمال معاملاتی کنند، معاملات نافذ نخواهد بود و افرادی که طلبکار از متوفی هستند، قادرند معامله را بر هم بزنند. مضاف بر آن چنان چه افرادی که میان وارثان هستند بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری  از نظر اولویت، نامعلوم باشد تنها آن شخصی که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد.

 فلسفه ی انحصار وراثت

از آن جایی که وقتی کسی فوت می کند هیچ شخصی این حق را نخواهد داشت که در اموال میت تصرف کند تا زمانی که هزینه های کفن و دفن و خاکسپاری او طی شود و بدهی‌های او پرداخت گردد. بعد از آن هر آن چه باقی ماند میان وارثان باید تقسیم گردد. این موضوع تشریفات خاص قانونی را می طلبد. وارثان این امکان را دارند که بعد از گذراندن این مراحل به شکل قانونی به سهم الارث خود برسند.

ویدیو مقاله انحصار وراثت(مهدی حنیور/دانشجوی حقوق)

 روند انجام انحصار وراثت

برای دریافت گواهی انحصار وراثت مثل هر امر قانونی دیگری نیازمند طی شدن مراحلی می‌باشیم:

1: پر کردن فرم انحصار وراثت

در مرحله اول باید به شورای حل اختلاف شهری که متوفی در آن جا مقیم بوده است، رجوع نمود و فرم گواهی انحصار وراثت را از این مرجع دریافت کرد. برای تکمیل این فرم باید اسامی افرادی که وارث متوفی هستند به توام با نسبت آن ها با مرحوم نگارش شود و پس از آن که  مدارک لازم آماده شد، این فرم به  انضمام آن مدارک به شورای حل اختلاف تحویل شود.

 2: تهیه و تنظیم  مدارک و صدور استشهادیه

سوالی که ممکن است ایجاد شود این که مدارک ضروری برای دریافت گواهی انحصار وراثت شامل چه مدارکی می باشد؟ در این مرحله باید به دفتر اسناد رسمی رجوع نمود و مدارک زیر را تهیه کرد:

-فرم دریافتی از شورای حل اختلاف.

وکیل در استهبان
وکیل در استهبان

-گواهی فوت متوفی.

– اصل شناسنامه و کارت ملی  همه وارثان و رونوشت آن.

این اسناد توأم با دو نفر شاهد که از وارثان شناخت دارند، باید به دفتر ثبت اسناد ارائه شود. در این مرحله دفتردار اسناد رسمی شهادت نامه ای را تعیین و تنظیم می نماید و شاهدان با امضا و شهادت، وارثان متوفی را به شکل رسمی در همان برگ مخصوص، مورد تصدیق قرار می دهند. این برگه همان استشهادیه انحصار وراثت می باشد.  فرم مذکور که مورد ثبت اسناد رسمی قرار می گیرد از مدارک بسیار مهمی است که شورای حل اختلاف در مراحل بعدی آن را دریافت می کند.

 3: آماده نمودن  لیست دارایی متوفی

در مرحله سوم باید لیستی از اموال منقول و غیرمنقول باقی مانده از متوفی را تعیین نمود و یکی از وراث ، به اداره دارایی رجوع کرده و مالیات بر ارث را تعیین کند . آن چه در اداره مالیات انجام می شود  در گام اول تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارث می باشد بعد از آن دستوری از سوی رئیس گروه مالیاتی صادر می شود و به وسیله دبیر خانه در دفتر ثبت می گردد.

بدین طریق فرم ۱۸ صادر می شود. اظهارنامه تکمیل شده به وسیله اداره امور مالیاتی به دفتر مرکزی ارز فرستاده می شود. وارثان انحصار وراثت تقاضای صدور فرم ۱۹ را می کنند و به دستور رئیس گروه مالیاتی این فرم صادر شده و در دفتر دبیرخانه ثبت می گردد.کارشناس ارشد مالیاتی گزارشی از تقویم ماترک متوفی را تنظیم می نماید. رییس گروه مالیاتی گزارش ارزیابی شده از سوی کارشناس ارشد مالیاتی را تصدیق می‌نماید و چنان چه وراث شامل مالیات بر ارث شوند، مالیات بر ارث دریافت می شود.

وکیل در استهبان
وکیل در استهبان

بنابراین مدارکی که برای دریافت میزان مالیات بر ارث  ضروری می باشد، عبارتند از اظهارنامه تکمیل شده و تصاویر گواهی فوت از اداره ثبت احوال و تصاویر شناسنامه کلیه ورثه و شخص متوفی و مدارک و اسناد دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی و آخرین وصیت او و ارائه اصل وکالت نامه.( چنان چه وکیلی وجود داشته باشد)

 4: ارائه اسناد انحصار وراثت به شورای حل اختلاف

در این مرحله باید فرم مخصوص انحصار وراثت که در آن امضای وارثان و شاهدان قید شده است و در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و اصل شناسنامه وارستان و کپی برابر اصل شناسنامه آنها و گواهی خود متوفی و رونوشت برابر اصل  عقد نامه همسر متوفی و رسید گواهی مالیاتی یا همان مالیات بر ارث به شورای حل اختلاف تحویل داده شود.

5:  درج اگهی  انحصار وراثت در روزنامه رسمی

در این مرحله شورای حل اختلاف شروع به رسیدگی می نماید و بعد از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده گواهی انحصار وراثت را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با هزینه وارثان و درخواست آن ها آگهی می‌کند تا چنان چه متوفی وارث دیگری داشته باشد با مشاهده این آگهی به دادگاه رجوع کند.

چنان چه پس از گذشت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی کسی اعتراضی نکرد، بدون این که جلسه رسیدگی تشکیل شود و از وراث دعوت به عمل آید ،گواهی انحصار وراثت از سوی شورای حل اختلاف صادق خواهد شد.

6: اعتراض به  انحصار وراثت

پس از صدور گواهی انحصار وراثت دو گروه قادرند به این گواهی اعتراض نمایند: یکی دادستان قضایی و دیگر اشخاصی که گمان می برند وارث می باشند. چنان چه دادستان تعیین کند که متوفی وارثی ندارد تقاضای ارائه شده بی پایه و مبنا می‌باشد و این حق را دارد که اعتراض کند.

دیگر این که اشخاصی که گمان می کنند باید نامشان در لیست انحصار وراثت باشد اما نیست و یا صادر شدن گواهینامه انحصار وراثت به ضرر آن ها تمام شده است، حق دارند نسبت به آن طرح اعتراض کنند. بنابراین هر یک از این دو گروه این حق را دارند که نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده اعتراض نموده و تقاضای تجدیدنظر نسبت به آن  را در دادگاه داشته باشند. در موارد گفته شده میتوانید با وکیل در نی ریز که یکی از شهر های اطراف شما میباشد نیز صحبت نمایید.

7: تقسیم میراث

وکیل در استهبان
وکیل در استهبان

وقتی گواهی انحصار وراثت صادر شد و ورثه این گواهی را در دست داشتند، قادرند ارث را تقسیم نمایند. هریک از ورثه با این گواهی می‌توانند به بانک رجوع نموده و مجوز برداشت از حساب  متوفی را خواهند داشت. برای تقسیم ورثه حضور همه وراث ضروری می باشد و اگر این کار میسر نشود همه وراث این امکان را دارند که به یک ورثه وکالت رسمی و محضری واگذار نمایند که او همه اموال را گردآوری کند . اگر ملکی از متوفی در اداره املاک و ثبت، تنظیم و به ثبت رسیده باشد، آن ملک با ارائه گواهی انحصار وراثت به اسم همه وارثان ثبت خواهد شد.