وکیل در فسا|وکیل فسا|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در فسا

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در فسا تقاضا کردیم در مورد مسائل زن ناشزه توضیح دهد:

وکیل در فسا در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

سوالی برای خیلی از افراد مطرح هست که زن ناشزه چه کسی می باشد و ارتباط بین عدم تمکین و نشوز برای آن ها قابل تصور نیست و وظایف شرعی و قانونی در این حوزه را نمی شناسند. نشوز و عدم تمکین این امکان را دارد که بخشی از تکالیف قانونی زن و شوهر را در ازدواج تغییر دهد. در این بخش از مقاله یاروکیل تلاش بر این است که به سوالاتی مثل مهریه زن ناشزه و نفقه زن ناشزه و خروج زن از منزل و مواردی از این دست پاسخ دهیم.

مفهوم زن ناشزه

مفهوم ناشزه یا نشوز عدم فرمانبرداری و عدم اطاعت می باشد. وقتی که میان زن و شوهر رابطه زوجیت جاری می‌شود و هر یک نسبت به دیگری دارای تکالیفی می‌شود که انجام ندادن این تکالیف سبب نشوز خواهد شد. در قانون راجع به نشوز مرد صحبتی به میان نیامده است. بیشتر، نشوز برای زن فرمان نابردار استفاده شده است.  اما این موضوع سبب نمی شود که چنان چه مرد از انجام تکالیف خود در رابطه زناشویی جلوگیری کند، زن قادر نباشد نسبت به آن اعتراض کند. قانون مدنی هم راجع به این موضوع  تاکیداتی داشته است و حرکت زن و شوهر را در مورد حسن معاشرت و اطاعت در زندگی زناشوئی متعهد شناخته است.

با توجه به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مدیریت و ریاست خانواده بر عهده شوهر است. برخی اوقات از این ماده برداشت اشتباه می‌شود که مرد مطلقا دارای قدرت است و نباید بدون هیچ دلیلی از او اطاعت کند. اما مقصود این ماده چنین برداشتی نمی باشد و این موضوع را می توان از سایر ماده قانونی در قانون مدنی دریافت نمود. قانون  مدنی به لحاظ دوام و پایداری خانواده ریاست آن را بر دوش مرد گذارده است. اما از طرف دیگر در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مرد را مکلف به پرداخت نفقه به زن دائمی خود نموده است.

مفهوم ناشزه

به زنی که از همسر خود تمکین نکند،  ناشزه گفته می شود. مرد به لحاظ تمکین نکردن زن در تمکین خاص قادر است به دادگاه خانواده رجوع کرده و دادخواست تقدیم کند و الزام به تمکین زوج ناشزه را تقاضا نماید. اما همواره باید در نظر داشت پیش از مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه و الزام به تمکین زن همواره از یک وکیل خانواده متخصص در دعاوی خانواده راهنمایی گرفت. زیرا اگر دلایل عدم تمکین موجه و قانونی و شرعی این باشد یا مرد نتواند این موضوع را اثبات کند، دادخواست الزام به تمکین رد می شود.

 ویژگی های ناشزه

-زنی که در خانه مشترک با مرد زندگی می‌نماید اما بدون دلیل قانونی شرعی از برقراری رابطه نزدیکی با مرد خودداری می‌کند ناشزه خواهد بود.

-زنی که به شغلی اشتغال ورزیده است که با مصالح خانوادگی در تضاد است و یا این که شغلی را برگزیده که به شرف و آبروی او یا مرد آسیب می رساند این زن هم ناشزه است.

وکیل در فسا
وکیل در فسا

-زنی که بدون اذن و اجازه شوهر خانه مشترک را ترک کرده و در خانه مستقل یا در خانه پدری سکونت می کند زن‌ ناشزه خواهد بود.

نفقه ناشزه

نفقه در مفهوم حقوقی به  ضروریات عادی و متعارف زن با در نظر گرفتن شان و جایگاه اجتماعی او اطلاق می شود. این موارد شامل لباس، خانه، نان، اثاث خانه و غیره می‌شود. شرع و قانون مرد را مکلف به پرداخت نفقه به زن نموده است و مرد وظیفه دارد ضروریات زن دائمی خود را رفع کند و اگر زن از انجام تکالیف زناشویی در برابر مرد خودداری کند، ناشزه خواهد بود و نفقه دریافت نمی کند. نفقه زن ناشزه به علت عدم تمکین خاص نیز زائل می شود و به بیان دیگر نفقه فقط به زنی تعلق می‌گیرد که در برابر شوهر تمکین کند و ناشزه نباشد.

مهریه ناشزه

در تعریف مهریه در حوزه حقوقی چنین مقرر شده است که مهریه دینی است که بر دوش مرد قرار دارد و به محض انعقاد عقد و جاری شدن صیغه نکاح، زن مالک آن می شود. مهریه با توجه به آن که عند المطالبه است یا عندالاستطاعه باید به زن پرداخت شود و زن با توجه به نوع آن می تواند بعد از عقد نکاح آن را درخواست کند. بنابراین با آن قادر به ازدواج مهریه بر ذمه مرد واقع می‌شود و هیچ ارتباطی با اطاعت زن از فرمان‌های شوهر ندارد. مهریه زن ناشزه درحالت نشوز به او تعلق می‌گیرد و مرد قادر نیست به سبب عدم تمکین زن از پرداخت مهریه و استنکاف کند. به بیان دیگر مهریه زن ناشزه مانند زنان دیگر که از فرمان شوهرشان تمکین می‌کنند مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وکیل در داراب به مواردی که باعث فسخ نکاح میشود اشاراتی داشته است که در مقاله وکیل در داراب آورده شده است.

حق حبس و نشوز

حق حبس در حوزه حقوقی به مفهوم آن است که زن این امکان را در عقد نکاح دارد که تا زمانی که مهریه به طور کامل پرداخت نشده است. از انجام وظایف و اطاعت از فرامین شوهر خودداری کند. این زن ناشزه نخواهد بود اما اگر فقط یک بار در برابر شوهرش اطاعت کرده باشد دیگر قادر نیست از حق بهره ببرد.

 طلاق ناشزه

وکیل در فسا
وکیل در فسا

در قانون کشور ایران طلاق یک حق شناخته می‌شود که به مرد اعطا شده است و مرد قادر است هرگاه بخواهد حقوق قانونی زن را به او بپردازد و او را مطلق کند و در این مسیر رضایت و عدم رضایت زن در اعمال حق مرد بلا اثر است. اما در حالتی که طلاق دادن زن بدون دلیل قانونی و شرعی صورت بگیرد. در احتساب حقوق زن اختلاف ایجاد می شود اگر مرد تمایل داشته باشد زن ناشزه و نافرمان را طلاق دهد و نشوز زن فقط سبب می شود که مرد نفقه را به زن نپردازد و زن قادر نیست به منظور نفقه های به تاخیر افتاده مرد شکایتی اقامه کند اما اگر مرد بخواهد زن را به علت نشوز او طلاق دهد، فقط باید مهریه زن را پرداخت کند و لزومی ندارد حقوق دیگری به زن بدهد. پس در مورد ناشزه مرد وقتی بتواند نشوز او را اثبات کند از پرداخت نفقه معاف می شود.

ازدواج مجدد مرد

وقتی یک زن ناشزه باشد و این موضوع در یک مرجع قضایی ثابت شود و دادگاه رای به تمکین زن در برابر شوهر دهد و زن از این موضوع خودداری کند، دادگاه قادر نیست او را با اکراه و اجبار به تمکین وا دارد. اما از آن جایی که زن نافرمانی می کند و ناشزه است مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد که در این مسیر مرد نیازی به اخذ اجازه از زن ناشزه نخواهد داشت. و مرد قادر است بدون کسب اجازه از زن ناشزه مجددا ازدواج کند.

موارد مجاز به عدم تمکین زن

ترس زن از آسیب جسمی و حیثیتی

با توجه به ماده ۱۱۵ قانون مدنی مقرر شده است که اگر حضور زن با شوهر در یک خانه متضمن ترس ضرر و آسیب جسمی و مالی و حیثیتی برای زن باشد، زن قادر است خانه جداگانه ای را برای خود برگزیند. بنابراین اگر زندگی با شوهر در یک خانه و تمکین از او برای زن خطرناک باشد، او قادر است از تمکین جلوگیری کند و حق نفقه او نیز جاری خواهد بود.

حق سکونت برعهده زن

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن باید در خانه ای که تعیین می‌کند سکونت نماید. جز این که اختیار تعیین خانه به زن داده شده باشد. پس اگر حق سکونت در اختیار زن باشد قادر است از زندگی در خانه مشترک با مرد خودداری کند. اما این وظیفه بر دوش او قرار دارد که در مورد وظایف زناشویی از شوهر تمکین نماید.

بیماری زن

وکیل در فسا
وکیل در فسا

اگر زن دچار بیماری و مرضی مثل رتق و قرن که از جمله استخوان زائدی است که در رابطه نزدیکی ممانعت ایجاد می کند و عدم تمکین زن را قانونی جلوه می دهد و نیز در حالتی که زن در عادت ماهانه قرار بگیرد قادر است از تمکین جلوگیری کند. بعضی از بیماری ها در زن اجازه شرعی و قانونی برای عدم تمکین خاص محسوب می شود.

ابتلاء مرد بیماری جنسی و مقاربتی و مسری

بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی اگر مرد بعد از عقد ازدواج به یکی از بیماری های مقاربتی مبتلا شود، زن حق دارد از رابطه نزدیکی با او خودداری کند و این خودداری به سبب مزبور باعث خواهد شد که زن از حق نفقه محروم شود. پس اگر مردی به یکی از بیماری های مقاربتی گرفتار شود زن تا جایی که از سرایت آن به بیماری در امان قرار بگیرد، قادر است از نزدیکی با مرد جلوگیری کند و در این حالت پرداخت نفقه بر عهده مرد است. هم چنان از حق نفقه بهره می‌برد و مرد قادر نیست به سبب عدم تمکین از پرداخت نفقه زن جلوگیری کند