وکیل در گچساران|وکیل پایه یک گچساران|09225192408

وکیل در گچساران

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در یاسوج و مشاور حقوقی در یاسوج

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در گچساران تقاضا کردیم در مورد مسائل قرار منع تعقیب توضیح دهد:

وکیل در گچساران در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

وکیل در گچساران
وکیل در گچساران

 مقدمه قرار منع تعقیب :

محاکم به شکل کلی دو نوع رای صادر می نماید که شامل قرار و حکم می شود. قرار ها در یک طبقه بندی کلی به دو دسته ی قرارهای مقدماتی و نهایی قابل تقسیم بندی هستند. مقصود از قرار مقدماتی قرارهایی می باشد که پرونده را برای صدور رای در آن مرحله از دادرسی مهیا می نماید. مثل قرار ارجاع به کارشناس.

اما قرار نهایی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می‌شود که با صدور آن ها پرونده از آن مرجعی که در حال دادرسی است بیرون  می رود. مثل قرار جلب به دادرسی و قرار ترک تعقیب و قرار موقوفی تعقیب. قرار منع تعقیب یکی از همین قرارهای نهایی باشد که در دسته از پرونده ها در دادسرا قابل صدور است.

ممکن است بسیاری از اشخاص با این سوالات مواجه شوند که قرار منع تعقیب چیست؟ آیا قرار منع تعقیب یا قرارمنع پیگر قابل اعتراض است؟

قرار منع تعقیب اصطلاحی رایج در حوزه ی کیفری حقوق می باشد و در تعریف آن باید از ترکیب کلماتی که در این اصطلاح استفاده شده است بهره برد.

حال باید دید که قرار منع تعقیب به وسیله ی چه مقامی قابل صدور است و دلایل صدور آن چیست و مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب اگر قابل اعتراض است تا چه مدت می باشد؟ و آثار صدور قرار منع تعقیب چیست و چه تفاوتی با قرار ترک تعقیب و موقوفی تعقیب دارد؟ از آن جایی که قرار منع تعقیب دارای قوانین ویژه ی خود می باشد و اعتراض به آن هم شرایط خاصی را می طلبد در این مقاله به بررسی مقررات قرار منع تعقیب پرداخته شده است.

مفهوم قرار منع تعقیب :

از قرارهای نهایی که به وسیله ی دادسرا صادر می‌شود قرار منع تعقیب می باشد. قرار منع تعقیب به دو شکل صادر می‌شود؛ یکی این که عملی که از سوی متهم صورت گرفته عنوان مجرمانه نداشته باشد و یا این که دلایل کافی برای اثبات جرم از سوی متهم جاری نیست.

شیوه ی اعتراض به قرار منع تعقیب به واسطه ی دفاتر خدمات قضایی و تکمیل فرم ویژهای انجام می شود. این اعتراض در دادگاهی که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است مورد دادرسی واقع می گردد.

وکیل در گچساران
وکیل در گچساران

مرجع صالح به صدور قرار منع تعقیب :

با عنایت  به این که چه کسی قرار منع تعقیب را صادر می‌کند این قرار به دو دسته قابل تقسیم می باشد: یکی قرار منع تعقیبی  که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود و دیگر قرار منع تعقیبی که در مرحلهی رسیدگی صادر می گردد. در دادسرا در همان مراحل نخستین بررسی پرونده این قرار از سوی قاضی تحقیق یا بازپرس امکان صدور را دارد و میتواند پرونده را در همان آغاز کار مختومه اعلام نمایند.

اگر پرونده در این مرحله با قرار منع تعقیب روبرو نشود در نتیجه خیلی کم پیش می‌آید که قرار منع تعقیب به وسیله ی قاضی در دادگاه صادر شود. ولی با این وجود احتمال صدور آن به وسیله ی قاضی و دادرس نیز برقرار است.

دلایل صدور قرار منع تعقیب :

به طور کلی دلایل ضروری برای صدور قرار منع تعقیب در قانون به صراحت ذکر شده است و در قالب دو نمونه مطرح شده است؛ یکی زمانی که فعلی که انجام گرفته است از دسته افعالی باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد و حداقل به وسیله ی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری در قالب یک فعل مجرمانه واقع نشده باشد.

دوم این که دلایل کافی به منظور صدور این قرار جاری نباشد حتی اگر یقین بر این باشد که جرم اتفاق افتاده است اما اسناد و شواهد و مدارک به منظور اثبات مجرمیت شخصی که در قالب متهم تحت پیگیری می باشد قابل اثبات نیست.

یکی دیگر از علل صدور قرار منع تعقیب که در رویه های قضایی یافت می‌شود آن است که به طور کلی توسط دادسراها این قرار در برخی موارد صادر می شود که به سبب عدم صلاحیت دادگاه کیفری و ضرورت رجوع به دادگاه حقوقی صادر شده است.

نکته قابل توجه که در همین جا باید به آن اشاره نمود این است که بر اساس ماده ی ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اگر به سبب عدم مجرمانه بودن فعل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر گردد، تعقیب دوبارهی متهم برای همان اتهام میسر نیست.

اما اگر علت صدور قرار منع تعقیب، نبودن دلایل کافی باشد، امکان تعقیب دوباره متهم به منظور همان اتهام برقرار است. مشروط به آن که دلایل جدیدی ارائه گردد و دادستان یا دادگاه با این موضوع موافقت کند .

شیوه ی اعتراض به قرار منع تعقیب :

وکیل در گچساران
وکیل در گچساران

از آن جایی که قرار منع تعقیب دارای قوانین ویژه ی خود می باشد و اعتراض به آن هم شرایط خاصی را می طلبد در این مقاله به بررسی مقررات قرار منع تعقیب پرداخته شده است. قوانین شیوه ی اعتراض به قرار منع تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری در ماده های ۲۷۰ تا ۲۷۷ مورد عنایت واقع شده است .

قرار منع تعقیب بر اساس بند الف ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مثل قرار موقوفی تعقیب از دسته قرارهای غیر قطعی و قابل اعتراض است. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب را دارا می باشد دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را واجد است است.

اگر شاکی به قرار منع تعقیب اعتراض کند ضرورت دارد تا در مدت ۱۰ روز یا یک ماه از طریق ابلاغ قرار در سامانه ی ثنا  که به ثبت رسیده است مانند اقدام برای ثبت شکایت نامه به واسطه رجوع به یکی از دفاتر خدمات قضایی و تکمیل فرم ویژه  یاعتراض به دفتر خدمات قضایی، این اعتراض را برای دادگاه صالح بفرستد.

دادگاه کیفری در یک جلسه ی فوق العاده به اعتراض به قرار منع تعقیب دادرسی می نماید. به طور کلی تصمیم دادگاه راجع به اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی می باشد.

جز در مورد جرم های بند الف و ب و پ و ت ماده  ۳۰۲ قانون که در این صورت تصمیم دادگاه امکان تجدید نظر را دارد. این جرایم شامل جرایم منافی عفت و جرائم سبب مجازات سلب حیات و جرایم منجر به مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی نسبت به تمامیت جسمانی به اندازه ی نیمی از دیه کامل یا بیشتر از آن و جرایم سبب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر می باشد.

در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب را منطقی تشخیص دهد قرار جلب به دادرسی را صادر می کند. و پرونده به دادسرا بازگردانده شده تا بازپرس متهم را احضار کند و به او تفهیم اتهام نماید و بعد از آن که تامین مناسب را از او دریافت نمود پرونده را به دادگاه بفرستد.

ویدیو قرار جلب به دادرسی

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب :

دادستان به عنوان نماینده جامعه و شخص شاکی این امکان را دارند که به قرار منع تعقیب اعتراض نمایند. دادستان در این خصوص دارای محدودیت نمی‌باشد و در اصل همان موقعی که نتیجه ی رسیدگی و صدور قرار به او اظهار می‌شود اعتراضش را به بازپرس اعلام می‌نماید. اما شاکی ۱۰ روز مهلت دارد دارد که دلایل و مدارک  مکفی به قاضی ارائه نماید تا بتواند نسبت به صدور قرار منع تعقیب اعتراض کند.

اعتراض به صدور قرار منع تعقیب در دادگاه بدوی مورد دادرسی قرار می‌گیرد و اگر به وسیله ی قاضی دادگاه بدوی به تایید برسد بازپرس و دادستان ضرورت دارند که از نظر او پیروی کنند. نتیجه آن که مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای افرادی که داخل ایران مقیم هستند ۱۰ روز و برای اشخاص که خارج از کشور مقیم هستند یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب می باشد.

مقاله اعتراض به قرارنهایی نیز نکاتی را آورده است که شاید برای شما مفید باشد.

آثار صدور قرار منع تعقیب :

وکیل در گچساران
وکیل در گچساران

وقتی قرار منع تعقیب صادر می‌شود قاضی دستور می‌دهد که کلیه ی آثاری که حاصل از برچسب اتهام به شخص بوده رفع شود.در فرضی که قرارهای تامینی سبب شده باشد تا یک شخص به علت شکایت فردی در بازداشت باشد

یا برای آزادی او  تامین مناسب قرارداده شده باشد مثلاً باعث تعیین کفیل یا وثیقه شده باشد وقتی قرار منع تعقیب صادر شد همه این موارد بالا رفع اثر می گردد و فرد دیگر ضرورتی به اجرای قرارهای تامین  ندارد. شخص از بازداشتگاه تبرئه شده و نیز قرار های دیگر اگر در مورد او بنا گذاشته شده باشد مثل کفیل یا وثیقه و محدودیت در رفت‌ و آمد نیز رفع اثر می شوند.

تفاوت قرار منع تعقیب با ترک تعقیب :

قرار منع تعقیب از طرف دادگاه صادر کننده حکم یا دادسرا صادر می شود. پس شاکی حق دخل و تصرفی در صدور آن نخواهد داشت. بر فرض این که شخصی یک جرم قابل گذشت ارتکاب یافته باشد شاکی امکان دارد در این موارد تقاضای ترک تعقیب کند و تمایل نداشته باشد که پرونده را مورد تعقیب قضایی قرار دهند.

قرار موقوفی تعقیب هم وابسته به شرایطی می باشد که به طور کلی امکان تعقیب متهم را از بین خواهد برد که در این میان می‌توان به فوت متهم نظر کرد و همچنین شمول مرور زمان و فسخ مجازات به وسیله قانون گذار و توبه ی متهم و اعتبار امر مختومه و سایر موارد مشابه نیز از علل قرار موقوفی تعقیب می باشد.