وکیل در کازرون|وکیل کازرون|مشاوره تلفنی رایگان و 24 ساعته

وکیل در کازرون

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در شیراز و مشاور حقوقی در شیراز

(09225192408)

به درخواست مخاطبین عزیز از وکیل در کازرون تقاضا کردیم در مورد مسائل زن ناشزه توضیح دهد:

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

وکیل در کازرون و وکیل در فیروزآباد در زمنیه های مواد مخدر/کیفری/حقوقی/ملکی/تصادفات/خانواده و… فعال است.

زن و شوهر مکلف و در تحکیم پایه های آن تلاش می کنند. از جمله پایه های خانواده عشق و علاقه زن و شوهر به هم می باشد که دوام آن را تضمین می‌کند و سبب پرهیزگاری و متانت هر یک از زن و شوهر می گردد.

مفهوم نشوز

در قانون راجع به نشوز مرد صحبتی به میان نیامده است. بیشتر، نشوز برای زن فرمان نابردار استفاده شده است.  اما این موضوع سبب نمی شود که چنان چه مرد از انجام تکالیف خود در رابطه زناشویی جلوگیری کند، زن قادر نباشد نسبت به آن اعتراض کند. قانون مدنی هم راجع به این موضوع  تاکیداتی داشته است و حرکت زن و شوهر را در مورد حسن معاشرت و اطاعت در زندگی زناشوئی متعهد شناخته است.

با توجه به ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مدیریت و ریاست خانواده بر عهده شوهر است. برخی اوقات از این ماده برداشت اشتباه می‌شود که مرد مطلقا دارای قدرت است و نباید بدون هیچ دلیلی از او اطاعت کند. اما مقصود این ماده چنین برداشتی نمی باشد و این موضوع را می توان از سایر ماده قانونی در قانون مدنی دریافت نمود.

تمکین عام

تمکین به مفهوم عام یعنی زن وظایف خویش را در مقابل شوهر به نحو احسنت انجام داده و  در حد متعارف و معمول و عادت اطاعت نمایند و مدیریت و ریاست مرد را بر خانواده قبول کند. بنابراین چنان چه مرد انتظارات غیر معمول و غیر مشروع از زن داشته باشد، زن تکلیفی به اطاعت از او نخواهد داشت.

تمکین خاص

تمکین به مفهوم خاص یعنی زن رابطه دخول و نزدیکی با مرد را به شکل معمول قبول کند و جز در صورتی که مانع قابل توجیه داشته باشد از برقراری رابطه نزدیکی با شوهر خودداری ورزد. البته این تکلیف خاص زن نمی باشد.  مردم نیز مکلف است در حد معمولی رابطه نزدیکی با زن برقرار کند. و الا بر خلاف تکالیف حسن معاشرت عمل نموده است . پس تکلیف برقرار نمودن رابطه جنسی و نزدیکی از وظایف مشترک در زندگی زناشویی به شمار می رود.

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

ضمانت اجرای عدم تمکین

بر اساس ماده ۱۱۰۸  اگر زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری کند، استحقاق نفقه را ندارد. پس اگر زوجه عذر و دلیل موجهی راجع به عدم اطاعت از شوهر نداشته باشد و نافرمانی پیشه کند، حق او راجع به نفقه از بین خواهد رفت. مثلاً چنان چه زنی به دلیل خطری که از طرف شوهر او را تهدید می کند، از ماندن در خانه شوهر جلوگیری کند یا به سبب مریضی مقاربتی شوهر از برقراری رابطه نزدیکی با مرد خودداری به عمل آورد، این خودداری از آن جایی که دلیل موجهی دارد، سبب سقوط نفقه زن نخواهد بود.

نشوز شوهر یا عدم انجام تکالیف زناشویی از سوی مردم هم ضمانت اجرای حقوقی دارد و زن قادر است با رجوع به دادگاه الزام شوهر به انجام تکالیفش را تقاضا کند. مضاف بر آن نشوز شوهر سوء معاشرت تلقی می شود. چنان چه از مصداق های عسر و حرج محسوب ‌شود زن این امکان را دارد که از دادگاه تقاضای طلاق بنماید.

ویژگی های ناشزه

-زنی که در خانه مشترک با مرد زندگی می‌نماید اما بدون دلیل قانونی شرعی از برقراری رابطه نزدیکی با مرد خودداری می‌کند ناشزه خواهد بود.

-زنی که به شغلی اشتغال ورزیده است که با مصالح خانوادگی در تضاد است و یا این که شغلی را برگزیده که به شرف و آبروی او یا مرد آسیب می رساند این زن هم ناشزه است.

-زنی که بدون اذن و اجازه شوهر خانه مشترک را ترک کرده و در خانه مستقل یا در خانه پدری سکونت می کند زن‌ ناشزه خواهد بود.

نشوز در قانون مدنی

زن ‌ناشزه زنی خواهد بود که حقوقی که از ازدواج حاصل می‌شود را در مقابل شوهر انجام ندهد. در برابر کلمه ناشزه واژه مطیع یعنی فرمانبر استفاده می شود.  نشوز زن فقط شامل عدم برقراری رابطه نزدیکی و جنسی نمی باشد و همه تکالیفی را که  از نظر شرع و قانون بر  دوش زن قرار دارد و در برابر مرد انجام آن ها واجب و لازم است را شامل می شود.

آثار نشوز زن

چنان چه زنی ناشزه محسوب شود آثار زیر را به دنبال خواهد داشت:

-در دوره نشوز زن شامل نفقه نمی شود.

– زن ناشزه باعث می شود که مرد قادر باشد از دادگاه درخواست صدور و حکم بر تجویز ازدواج مجدد کند.

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

اگر مرد در دوره ای که زن ناشزه شده است او را طلاق دهد و شرط تقسیم دارایی که اصولاً و به طور معمول در قباله ازدواج قید شده است اجرایی نخواهد شد بر اساس شرط درج شده در قباله ازدواج چنان چه مردی بدون علت قانونی و شرعی و موجه زن خود را طلاق دهد وظیفه دارد تا نیمی از مال خود را که بعد از ازدواج به دست آورده به همسر خود انتقال دهد. چنان چه مردی در دوره نشوز زنش را طلاق بدهد از انجام این شرط معاف خواهد شد.

مهریه زن ناشزه

مهریه زن با انعقاد عقد نکاح  به زن می رسد و زن صاحب آن خواهد بود. ناشزه هم از طرفی زنی است که از همسر خود اطاعت نمی کند. سوال این است که آیا به زن ناشزه مهریه تعلق می گیرد یا رای دادگاه راجع به مهریه زن ناشزه چیست؟

فسخ نکاه چیست ؟ نکاح در چه حالتی فسخ میشود؟ مهریه زن بعد از فسخ نکاح چطور پرداخت میشود ؟ به درخواست کاربران عزیز وکیل در فراشبند این باره توضیح داده است که میتوانید مطالعه نمایید.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ در پاسخ به این سوالات متوجه می‌شویم که به محض عقد نکاح مهریه به مالکیت زن در خواهد آمد. پس مرد مکلف است که آن را به همسر خود پرداخت کند. بر این اساس عدم تمکین از طرف زن و نشوز او سبب نمی شود که او حق مهریه خود را از دست بدهد. در واقع زن در صورت عدم تمکین و نشوز واجد حق مهریه است. اما از آن جایی که شرط دریافت نفقه اطاعت از شوهر و عدم مشورت زنی که ناشزه شد، نفقه اش ساقط می شود.

طلاق ناشزه

در قانون کشور ایران طلاق یک حق شناخته می‌شود که به مرد اعطا شده است و مرد قادر است هرگاه بخواهد حقوق قانونی زن را به او بپردازد و او را مطلق کند و در این مسیر رضایت و عدم رضایت زن در اعمال حق مرد بلا اثر است. اما در حالتی که طلاق دادن زن بدون دلیل قانونی و شرعی صورت بگیرد. در احتساب حقوق زن اختلاف ایجاد می شود اگر مرد تمایل داشته باشد زن ناشزه و نافرمان را طلاق دهد و نشوز زن فقط سبب می شود که مرد نفقه را به زن نپردازد و زن قادر نیست به منظور نفقه های به تاخیر افتاده مرد شکایتی اقامه کند اما اگر مرد بخواهد زن را به علت نشوز او طلاق دهد، فقط باید مهریه زن را پرداخت کند و لزومی ندارد حقوق دیگری به زن بدهد. پس در مورد ناشزه مرد وقتی بتواند نشوز او را اثبات کند از پرداخت نفقه معاف می شود.

موارد مجاز به عدم  تمکین زن

ابتلای مرد به بیماری های جنسی و مقاربتی و مسری

وکیل در کازرون
وکیل در کازرون

اگر مرد به یکی از بیماری های جنسی و مقاربتی مبتلا شود، زن تا آن حد که از سرایت آن بیماری در امان قرار بگیرد، قادر است از برقراری رابطه جنسی با مرد جلوگیری کند. از این حیث پرداخت نفقه به دنبال تمکین زن از مرد خواهد بود. اما به سبب آن که این عدم تمکین برای مراقبت زن از بیماری های مقاربتی انجام می شود، زن هم چنان از نفقه استفاده می کند و مرد قادر نیست از این موضوع فرار نماید. در غیر این صورت به مجازات عدم پرداخت نفقه محکوم می شود.

ترس آسیب جسمی و مالی و حیثیتی

اگر زندگی با مرد در یک خانه خطری برای زن داشته باشد، او قادر است از تمکین جلوگیری کند و نفقه او نیز به جای می ماند.

حق سکونت

اگر حق سکونت در اختیار زن باشد، او قادر است از زندگی در خانه مشترک با مرد خودداری کند اما در مورد وظایف زناشویی باید از مرد تمکین کند.

بیماری زن

اگر زن دچار بیماری شده باشد، می تواند از تمکین خاص خودداری کند. برخی از بیماری ها اجازه قانونی و شرعی برای عدم تمکین خاص زن محسوب می شود.

استفاده از حق حبس

از جمله مواردی که زن می تواند عدم تمکین پیشه کند وقتی است که از حق حبس خود بهره می گیرد که تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، می تواند از تمکین خودداری نماید.

انجام واجبات شرعی

زن می تواند در حج و روزه و غیره از تمکین خاص جلوگیری به عمل آورد.

ازدواج مجدد مرد باوجود نشوز زن

وقتی یک زن ناشزه باشد و این موضوع در یک مرجع قضایی ثابت شود و دادگاه رای به تمکین زن در برابر شوهر دهد و زن از این موضوع خودداری کند، دادگاه قادر نیست او را با اکراه و اجبار به تمکین وا دارد. اما از آن جایی که زن نافرمانی می کند و ناشزه است مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد که در این مسیر مرد نیازی به اخذ اجازه از زن ناشزه نخواهد داشت. و مرد قادر است بدون کسب اجازه از زن ناشزه مجددا ازدواج کند.

معنای اکراه چیست؟آیا اکراه به معنای اجبار عرفی است؟ارتباط اکراه و اکراه در قتل چیست؟در این زمنیه میتوانید با وکلای سایت یاروکیل مشورت نمایید.