وکیل قتل در اصفهان|مشاوره تلفنی سریع و 24 ساعته

وکیل قتل در اصفهان

وب سایت حقوقی یاروکیل

وکیل در اصفهان و مشاور حقوقی در اصفهان

(09225192408)

وکیل قتل عمدی در اصفهان

در آیه ۲۵ سوره فرقان هم فرموده است انسانی را که خداوند خونش را حرام دانسته جز در جایی که حق است نمی کشند و هر آن کس که غیر از این عمل کند عقوبت آن را خواهد دید.

وکیل قتل در اصفهان
وکیل قتل در اصفهان

در حدیثی از پیامبر هم نقل شده است که اولین چیزی که در روز قیامت در مورد آن خداوند داوری می‌نماید خون می باشد و چنان چه همه دنیا از بین برود آن خونی که به ناحق ریخته شده است نزد خداوند اهمیتش بیشتر می باشد.

با توجه به این که شرع و فقه  از سرچشمه های قانونی می باشد در قانون مجازات اسلامی این جرم دارای اشد ضمانت اجرا و همان قصاص است.

مفهوم جرم قتل و مجازات آن:

جرائمی که  نسبت به تمامیت جسمی و تنها دارایی انسان و بخشی از وجود ارتکاب می یابد در گروه جرم های خشونت آمیز می باشد. به همین سبب از قدیم تا کنون در نظام های حقوقی متفاوت مجازات های شدیدی برای این گروه از جرم ها در نظر گرفته شده است. روشن است که وقتی صدماتی که به شخص وارد می شود منجر به مرگ او گردد خصوصاً زمانی که نتیجه آن را مستقیم یا غیرمستقیم اراده کرده باشد مجرم قاتل تلقی می شود.  همان طور که می دانیم قتل فرد را از از حق حیات محروم می کند و تنها جرمی می باشد که آسیب و اثر آن قابل جبران نیست.

مجازاتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است اعدام، قصاص حبس ابد حبس دراز مدت می باشد. قتل جز موضوعاتی است که بیش تر افراد جامعه از آن می ترسند چون فردی که به این جرم مرتکب می شود مجازات سنگینی برای او پیش بینی می شود.

هرگاه فردی عملی قبح آمیز را یک بار انجام دهد ارتکاب به آن عمل در دفعه بعد برای او بسیار آسان می شود. این موضوع در مورد قتل  مسئله خطرناکی می باشد. قاتل فردی است که با هر روش یا رفتار اشتباهی سبب می شود که جان کسی  سلب شود. بر اساس قانون مرتکب جانی و کسی که بر او جنایت شده مجنی علیه خواهد بود. در جرم  قتل مرتکب قاتل و کسی که جانش  سلب شده است مقتول می باشد.

انواع قتل

قتل عمدی

وکیل قتل در شیراز معتقد است فرد باید با هدف و اراده به قتل رساندن آن فرد وارد عمل می گردد که در این بین وسیله ارتکاب جرم حائز اهمیت نیست. هرچند با وسیله ای که از پیش آماده نموده بود جنایت صورت نگیرد اما به شکلی دیگر قتل محرز شود در این جا باز هم قتل عمدی خواهد بود.

وکیل قتل در اصفهان
وکیل قتل در اصفهان

مثلا شخصی تفنگی را آماده نموده است تا از طریق آن فرد دیگری را به قتل برساند اما تفنگ کار نمی کند و با یک چاقو او را می کشد. فرقی نمی کند که ابزار قتل چه چیزی باشد. چه تفنگ و چه چاقو. درماده 290 قانون مجازات اسلامی  نکته ای که می توان برداشت نمود این است که حتما لزومی ندارد که فرد مقتول از پیش تعیین شده باشد کافی است قاتل عملیات را انجام دهدو فرد یا افرادی از حق حیات سلب کند مثل این که فردی در مدرسه بمب گذاری نماید  و تعدادی از دانش آموزان را به قتل برساند  این عمل نمونه ای از قتل عمد است.

در قسمت سوم این طور نگارش شده است که عمل ارتکابی قاتل باید نوعا کشنده باشد مفهوم این جمله چیست؟ در پاسخ باید بگوییم منظور این است که باید به موقعیت شخص توجه نمود یعنی موقعیت زمانی مکانی یا میزان سلامتی او را در نظر داشت.

مثلا صرف ریختن بنزین روی یک شخص منجر به مرگ او نمی شود اما کافی است آتشی در کنار او قرار بگیرد. یا مثلا به فردی به مدت دو روز آب و غذا ندهیم قطعا او نخواهد مرد. اما اگر کسی که دیابت دارد را دو روز از غذا محروم کنیم او می میرد. در این جا البته باید ملاک را هم در نظر داشت چون ممکن است فرد آگاه نباشد که مقتول دارای بیماری خاص بوده است.

قتل غیر عمد

از جمله جنایاتی که در جامعه اتفاق می‌افتد و بازتاب گسترده‌ای دارد قتل است. قتل می تواند عمد یا غیر عمد باشد. آن چه با عنوان قتل غیر عمد از آن یاد می شود در حقیقت ترکیبی از از قتل شبه عمد یا خطای محض یا بی احتیاطی و بی مبالاتی یا نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات است این امکان وجود دارد همه این عنوان ها را در یک عنوان جمع نمود و آن را تقصیر تلقی کرد. در ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی جنایات غیر عمد شامل خطای محض و شبه عمد هم تبیین شده است که همه اینها ناشی از تقصیر است.

البته تقصیر را ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی بیان نموده و غفلت و عدم رعایت نظامات دولتی و غیر را از مصادیق بی احتیاطی و بی مبالاتی دانسته است. است در قتل غیر عمد قاتل  نه قصد قتل داشته  و نه هدف او جنایت بوده است و نه شخص خاصی مورد نظر او قرار داشته است. مثلاً ممکن است فردی با سرعت مقرر در یک خیابان رانندگی کند اما فردی با بی احتیاطی مقابل اتومبیل و قرار بگیرد و منجر به تصادف ناگهانی شده و فوت کند. این مثال از موارد قتل غیر عمد محسوب می شود.

قتل شبه عمد

از ماده 302 قانون مجازات اسلامی چنین برداشت می شود که فردی که اراده به انجام کاری داشته است اما منظور او نتیجه ی آن نبوده است مثل این که فردی در یک تنازع به صورت فردی سیلی می زند و او با همان ضربه می میرد یا با یک هل دادن آرام سر او با یک سنگ اصابت نموده و بشکند و او فوت کند. یا قاتل یا همان جانی هدفش دعوا بوده است یا قصد قتل یا از بین بردن او را نداشته است. پس در نتیجه جرم غیر عمدی می باشد. بر اساس ماده 302 اشخاصی که مهدور الدم می باشند اگر فردی چه عمدی یا غیر عمدی مرتکب قتل آن ها شود جرمی مرتکب نشده و مجازات نمی شود.

قتل خطای محض

وکیل قتل در اصفهان
وکیل قتل در اصفهان

در این نوع قتل قاتل نه قصد عمل انجام شده را دارد نه قصد نتیجه . اما باید در نظر داشت اگر شخصی از  عمدا  به دیوانه‌ای چاقویی بدهد و او را مامور کند که کسی را بکشد درست است که او با نقشه قبلی به او چاقو داده است و دیوانه، دیوانه است و مجازات نمی‌شود.

اما اگر بخواهد قتل را خطای  محض جلوه دهد با توجه به اصل سبب اقوی از مباشر یا به بیان دیگر دلیل قوی تر از فاعل است در این مورد هم فردی که به دیوانه چاقو را داده با اثبات جرم قتل عمد به اعدام محکوم می شود. بر اساس این ماده اگر فرد صغیر یعنی کودک یا مجنون جنایتی را مرتکب شوند  جرایم آن ها خطای محض است.

موارد سقوط قصاص در قتل

در موارد ذیل قصاص ساقط است:

-چنان چه پدر یا جد پدری وی قتلی را مرتکب شود و مقتول فرزند او باشد قصاص زائل می شود البته این موضوع باید در دادگاه ثابت شود.

-اگر کافری مسلمانی را به قتل برساند قطعاً به قصاص محکوم می گردد اما بر عکس آن صادق نیست یعنی اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی گردد و فقط مجازات تعزیری را تحمل می کند. اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند اما مرتکب پیش از اجرای قصاص مسلمان شود قصاص از بین  می رود. ولی باید دیه پرداخت کند و محکوم به مجازات تعزیری می شود.

-اگر مقتول مهدورالدم باشد بر اساس ماده ۳۰۲ در شرایطی که مجنی علیه  یکی از شرایط زیر را داشته باشد محکوم به قصاص نیست دیه هم پرداخت نمی‌کند.

اگر فردی که حق قصاص دارد قاتل را بدون دستور دادگاه از بین ببرد قصاص نمی شود اما محکوم به حبس تعزیری می شود این موضوع برای حفظ نظم جامعه ضروری است.

مفهوم مهدور الدم

یکی از اصطلاحات رایج در حوزه حقوق کیفری اصطلاح مهدورالدم و قتل مهدور الدم است. مهدور از واژه هدم و به معنای باطل بودن است. کسی که خونش باطل است و در مقابل آن قصاص یا دیه اجرا نمی شود مهدورالدم می باشد. قتل مهدورالدم در مواردی واجب تلقی شده است. مثل قتل ساب النبی. در برخی موارد هم قتل مهدورالدم جایز و مباح است مثل قتل در زمانی که شخص در جایگاه دفاع مشروع قرار داشته باشد. بر اساس ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی افراد  مهدور الدم چنین تعریف شده اند.

در شرایط ذیل  مرتکب قتل مجنی علیه نه  قصاص می‌شود نه محکوم به پرداخت دیه می گردد.

الف) مرتکب جرم حدی که لازمه آن قصاص نفس است.

ب)  مرتکب جرم حدی که باعث قطع عضو میشود  منوط بر آن که جنایتی که بر او وارد شده بیشتر از مجازات حدی او نباشد و الا آن مقدار از جنایت که بیشتر از حد از از قصاص دیه و تعزیر دارد.

ج)کسی که مستحق قصاص نفس یا عضو است فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به میزان آن قصاص نمی شود.

وکیل قتل در اصفهان
وکیل قتل در اصفهان

د)کسی که تجاوز و قریب الوقوع است است و خود شخص متجاوز و در دفاع مشروع با توجه به آنکه در ماده ۱۵۶ قانون مجازات  اسلامی بر او جنایت شده باشد.

۱-در مورد موارد( الف و ب و ج)  این ماده لازم به ذکر است است اگر بدون اجازه دادگاه انجام شود جرم خواهد بود و آن کس که مرتکب این جرم شود به مجازات تعزیری که در بخش پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی تعیین شده است محکوم می گردد.

۲- در مورد (ه) اگر دفاع مشروع باشد و نفس آن صادق اما از مراتب آن افراط شود قصاص زائل می شود اما کسی که به این جرم مرتکب شده است با توجه به قوانین تعیین شده در قانون مجازات اسلامی به دیه و مجازات تعزیری محکوم می گردد.