سفته حسن انجام کار|اجرا گذاشتن سفته ی حسن انجام کار|نکات مهم

سفته حسن انجام کار چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی سفته حسن انجام کار چیست؟ و نکات مهم سفته حسن انجام کار پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه سفته حسن انجام کار

سفته حسن انجام کار
سفته حسن انجام کار

اسناد تجاری انواع مختلفی دارند که سفته  از پر استفاده ترین آن ها می باشد. باید در نظر داشت درست است سفته و چک هر دو سند تجاری می باشند اما به لحاظ ظاهری  در آن چه در سفته درج شده است و ضمانت اجرای قانونی عدم پرداخت با هم دارای اختلاف هستند.

به شکل کلی  در حقیقت چک سندی  می باشد که بر اساس آن صادر کننده به بانک دستور پرداخت کل یا بخشی از وجه خود نزد بانک را به دارنده می‌دهد. اما در سفته صادرکننده ی سفته تعهد می‌کند که مبلغ سفته درج شده را در زمان مشخص به دارنده ی سفته بپردازد.

سفته یکی از اوراق تضمینی می باشد که از آن در قالب ضمانت در قرارداد استفاده می شود.

امروزه یکی از نهادهایی که بنیان گذارده شده است این است که کارفرمایان به منظور استخدام افراد مضاف بر نگارش قرارداد با دریافت سفته ضمانت حسن انجام کار را نیز از آن ها به شکل سفته یا چک تضمین شده دریافت می کنند که این موضوع در قانون کار عنوانی نامشخص است و خیلی از مشکلات را برای کارجویان به بار می‌آورد.

مفهوم سفته

سفته  مانند چک و برات ابزار پرداخت غیر پولی تلقی می شود که بر اساس آن صادر کننده  تعهد می‌کند در یک تاریخ معین یا بدون تاریخ به شکل عند المطالبه مبلغ مشخصی را در وجه حامل یا فرد معین دیگری یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

تهیه سفته کار پیچیده ای نیست. سفته را بهتر است از بانک  تهیه نمود. البته سفته را از غیر بانک نیز می توان تهیه نمود منوط بر آن که موضوع جعلی بودن و گران‌تر از بانک بودن سفته، شخص را تهدید نکند.

به طور کلی سفته از جمله اسناد ضمانتی می باشد که شخص متعهد ضرورت می کند تا در شرایطی که آن را امضا کرده و اثر انگشت زده است وجه معینی را که در آن تعیین گردیده در تاریخ معین به بستانکار ارائه کند و از لحاظ حقوقی و کیفری امکان پیگیری آن وجود دارد. البته باید اشاره داشت که سفته به نوعی وسیله ای می باشد یا به شکل مثال آن را در قالب سند ضمانت حسن انجام کار به شخص مقابل می‌توان ارائه کرد. سفته ها در مبلغ های مختلف وجود دارد و امکان تهیه ی آن ها در دکه‌های روزنامه‌فروشی و  دست فروش های بازار وجود دارد.

اما اصولا مبلغی بیشتر از قیمت واقعی سفته از شخص دریافت می شود. بهترین جایی که می‌توان از آن سفته را خریداری کرد شعبه های بانک ملی می باشد که امکان خرید سفته با قیمت واقعی که روی آن درج شده است وجود دارد. سفته ای که شخص مجرد به منظور ضمانت انجام کار به کارفرما ارائه می کند به اندازه ی مبلغ مورد تعهد به نام کارفرما یا در اصطلاح به حواله کرد حامل نگارش می‌شود و بقیه مواردی که در مورد نام متعهد و تاریخ و آدرس و مبلغ ضرورت دارد به وسیله ی متاهل کامل خواهد شد.

این نکته را هم باید یادآور شد که پر کردن سفته به شکل کامل و بر اساس زمانی که در قرارداد تعیین شده و به نام کارفرما و با ذکر مبلغ باید تکمیل شود. این کار  این امکان را به وجود می آورد که از سو استفاده های  احتمالی  سفته ی ضمانت حسن انجام کار تا مقدار زیادی پیشگیری کند و سبب شود تا ضمن ضمانت سفته ، وقت  و زمان طولانی در شورای حل اختلاف و دادگاه اتلاف نشود.

سفته حسن انجام کار
سفته حسن انجام کار

سفته ی حسن انجام کار

یکی از اشکال سفته که در حقیقت از رایج ترین شکل های آن می باشد سفته ی حسن انجام کار و سفته ی ضمانت انجام کار است. با توجه به آن که دسته کثیری از اشخاص جامعه با شیوه‌های تکمیل سفته آشنا نیستند بیشتر در قراردادهای استخدام سبب اختلاف می شود. به شکلی که کارفرما خواهان اجرای آن است. اما کارگر اجرای آن را قبول نمی کند. عده ای از افراد وقتی که برای استخدام به یک شرکت یا کارگاه رجوع می‌کنند با تقاضای کارفرما بر اساس ارائه یک برگ سفته روبرو خواهند شد. این سفته از اسناد تجاری می باشد  که درباره سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار می باشد.

اما عبارت حسن انجام کار از جمله عبارات مبهم می باشد و در شرایطی که در مفاد قرارداد کار جزئیات راجع به آن تعیین شود و مورد توافق دو طرف صورت نگیرد امکان دارد در خیلی از موارد سبب بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما شود. در حقیقت درست است که در اصل، کارفرمایی که اقدام به استخدام کارگر می نماید سفته  ی حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار را اخذ می نماید تا بر اساس آن از انجام کار به وسیله ی کارگر و اجرای تعهدات قرارداد اصلی او یقین پیدا کند. اما در شرایطی که جزئیات راجع به شرایط اجرای سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار معلوم نشود این موضوع باعث می‌شود که بستری برای سوء استفاده کارفرما از سفته مهیا شود.

به همین سبب پیشنهاد بر آن است تا همیشه نمونه کامل شده ی سفته ی ضمانت استخدام به وسیله ی کارگر رویت شود و سفته ی تکمیل شده از سوی کارگر بر طبق آن نمونه تکمیل شود.

شیوه ی تکمیل سفته ضمانت کار

سفته شامل بخش هایی می باشد که باید به وسیله ی شخصی که متعهد به پرداخت آن می گردد کامل شود . این قسمت ها مواردی که در زیر شرح داده شده است را در برمی‌گیرد. مبلغ سفته که به عدد و حروف داخل آن نگارش می شود. البته بیشترین مبلغ هر سفته روی آن نگارش شده و در هر برگه حداکثر همان مبلغی که در آن ذکر شده است.

سفته حسن انجام کار
سفته حسن انجام کار

نام و نام خانوادگی متعهد شونده ی سفته ضمانت کار باید در بخشی از آن و  در جدول تاریخی که سفته مورد امضا قرار گرفته است در قسمت تاریخ مندرج می گردد. نام شخصی که سفته در وجه او صادر شده در قسمت حواله کرد سفته ذکر می‌شود که این بخش با درج کلمه حامل تکمیل می گردد. بدین مفهوم که شخصی که سفته در اختیار  او واقع می شود مالک آن می باشد. به علاوه مشخصاتی راجع به محل سکونت شخصی که متعهد به پرداخت وجه ثبت شده است در قسمت نشانی قید می‌شود که به وسیله ی متعهد تکمیل می گردد. در بخش سمت چپ سفته نیز دوباره مبلغ سفته و  تاریخ سررسید سفته و تاریخ صدور و نام بستانکار و متعهد و محل اقامت آن ها و محل پرداخت آن  دوباره نگارش می‌شود.

اجرا گذاشتن سفته ی حسن انجام کار

راجع به اجرا درآوردن سفته ی ضمانت حسن انجام کار باید اشاره داشت که  کارفرما به دنبال قراردادی که بین آن ها تنظیم شده متعهد به پرداخت حقوق و مزایا در طول مدتی که به عنوان قرارداد در بین کارفرما و کارمند یا کارگر تعیین شده، می باشد. هم چنین در برابر کارگر یا کارمند متعهد به حسن انجام کار و موضوعاتی که در مفاد قرارداد درج شده است می باشد.

اگر در این بین شخصی که مشغول کار است مواردی را که متعهد به انجام آن شده اقدام نکند و خساراتی در این خصوص به کارفرما برسد و یا با ترک  کار خود ضرر به کارفرما  وارد شود و ضرر و زیان قابل اثبات در مراجع  قضایی باشد کارفرما قادر است به شکل کتبی موضوع را با کارگر یا کارمند در میان گذاشته در میان گذاشته و چنان چه ضرر و زیان وارد شده جبران شود سفته ی ضمانت کار را در مراجع قضایی به اجرا در بیاورد. البته این امکان هم دارد که کارفرما تنها امضا و اثر انگشت کارکنان را دریافت کند و بقیه موارد سفته را تکمیل نکند.

در این شرایط فرد شاغل این اجازه را به کارفرما داده است که تاریخ و بقیه ی موارد که باید در سفته معین شود را به اراده خود پر کند که از نظر عقلی اجازه دادن این کار به کارفرما صحیح نیست و بهتر آن است که سفته به شکل کامل پر شود و حتماً در زیر سفته مندرج شود که فقط به منظور ضمانت حسن انجام کار دریافت شده است. عموما انجام این اقدام مورد پذیرش کارفرما واقع نمی شود و این موضوع بر اساس توافق کارمند با کارگر و کارفرما می باشد که اقدام به امضای سفته نماید یا خیر.

خیانت در امانت سفته ی حسن انجام کار

خیانت در امانت سفته حسن انجام کار بدین مفهوم است که  شخص متعهد که سفته ای را با این موضوع به کارفرما تسلیم کرده است اگر ضرر و زیانی به وجود آورد در حالی که شخص به کار اشتغال دارد و یا ضرر و خساراتی که شخص مشغول به کار با ترک کار به کارفرما وارد کند امکان تعقیب و پیگیری را خواهد داشت. اما باید درستی این ادعا را در مرجع قضایی به اثبات برساند و همه ی این شرایط وقتی ملاحظه و بررسی خواهد داشت  که  سفته های قابل تسلیم در زیر قراردادی که بین کارمند و کارفرما مورد تنظیم قرار گرفته است ضمیمه شده و شرایط و ضوابط حسن انجام کار درج شده و امکان اثبات در مرجع قضایی را داشته باشد.

سفته حسن انجام کار
سفته حسن انجام کار

بر این اساس بعد از پایان تاریخ قراردادی که بین کارمند و کارفرما به امضا رسیده کارفرما مکلف به استرداد سفته به کارمند می باشد. اما برخی اوقات رویت گردیده که کارفرمایان به سبب آن که از شکایت کارمندان به وزارت کار به منظور دریافت مطالبات خود پیشگیری کنند اقدام به نگهداری سفته های شخص می نمایند. اما چنان چه کارفرما نسبت به پس گرفتن سفته ها وارد عمل نشود طرف قرارداد قادر است اظهارنامه ای را به کارفرما بر اساس مسترد داشتن سفته های خود تسلیم کند و در شرایطی که کارفرما از پس دادن سفته ها خودداری ورزد و اقدام به اجرا درآوردن سفته ها کند این امکان وجود دارد که به واسطه مراجع قضایی نسبت به استرداد سفته ها در قالب خیانت در امانت دعوای کیفری طرح نمود.