اعتراض قرار نهایی|شرایط اعتراض قرار نهایی|نکات مهم

اعتراض به قرار نهایی چیست؟

اعتراض به قرار نهایی
اعتراض به قرار نهایی

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی اعتراض به قرار نهایی دادسرا چیست؟و شرایط اعتراض به قرار نهایی دادسرا پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه اعتراض به قرار نهایی دادسرا :

اعتراض به قرار نهایی دادسرا به وسیله شاکی در مواردی انجام می‌شود که دادسرا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را صادر کرده باشد که فرصت اعتراض به قرار نهایی دادسرا برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند ده روز از تاریخ دریافت ابلاغیه قرار نهایی دادسرا می باشد. به طور کلی مراحل اعتراض به قرار نهایی دادسرا به واسطه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود.

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اگر جرمی اتفاق بیفتد دادسرا مرجع تحقیق مقدماتی می باشد. پیش از آن که دادگاه کیفری تمایل داشته باشد نسبت به جرم اتفاق افتاده دادرسی نموده و رای صادر کند، مقامات دادسرا مثل دادیار و بازپرس وقتی تحقیقات اولیه را به انجام رساندند نظر خود را بر اساس مجرمیت و یا عدم مجرمیت متهم اظهار می دارند.

با انجام مراحل تحقیقات مقدماتی به وسیله دادسرا ، مقامات مذکور قرار نهایی را صادر می‌کنند. سوالی که ذهن را مشغول می‌کند این است که در مورد صدور قرار نهایی دادسرا آیا امکان اعتراض به آن وجود دارد یا خیر. شرایط و مراحل اعتراض به قرار نهایی چه چیزی می باشد.

امکان اعتراض به قرار نهایی دادسرا :

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری خیلی از جرایمی که در دسته تعقیب کیفری واقع می شود، باید نخست به وسیله مقاماتی که در دادسرا وجود دارند مورد بررسی قرار بگیرد و راجع به آن ها تحقیقات مقدماتی انجام شود، جز دسته ای از جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به شکل مستقیم به وسیله دادگاه کیفری مورد دادرسی واقع می‌شود.

در خاتمه ی رسیدگی انجام تحقیقات مقدماتی دادسرا نتیجه را در قالب قرار نهایی دادسرا صادر می کند. وقتی قرار صادر شد بخش زیادی از وظایف مراحل بعدی یعنی دادرسی پرونده کیفری تعیین تکلیف می‌شود که با توجه به آن یا نظر دادسرا بر مجرمیت متهم و ضرورت دادرسی به این جرم  است که  مرجع آن در دادگاه می باشد. عدم امکان تعقیب کیفری متهم بر حسب بی‌گناهی او یا مواردی از این دست.

با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری از مهم‌ترین قرارهای نهایی دادسرا مواردی است که در زیر به آن اشاره شده است:

اعتراض به قرار نهایی
اعتراض به قرار نهایی

اعتراض به قرار منع تعقیب :

آغاز شکایت در دادسرا بر اساس شکایت نامه انجام می‌شود. مقام دادسرا یعنی دادیار یا بازپرس بر اساس موضوع پرونده تصمیمات مختلفی را امکان دارد بگیرد. مثل قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع تعقیب یا قرار جلب دادرسی که همان قرار مجرمیت می‌باشد. یکی از با اهمیت ترین و معمول ترین تصمیمات دادسرا ، صدور قرار منع تعقیب می باشد. این قرار طی مدت ۲۰ روز از زمان صدور قابل اعتراض در دادگاه کیفری ۲ می باشد.

در اعتراض به قرار منع تعقیب باید نکاتی در نظر گرفته شود که در این جا به این نکات پرداخته شده است:

-اسامی شاکی و مشتکی عنه  با درج مشخصات کامل و نشانی به همان شکلی که در شکایت نامه آمده است باید در لایحه اعتراض نیز مندرج گردد.

-بر اساس تبصره ی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری زمان اعتراض به قرار منع تعقیب ۱۰ روز برای اشخاصی که داخل ایران ساکن هستند و یک ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

-مرجع صالح به دادرسی به اعتراض حاصل از صدور قرار منع تعقیب در دادگاه عمومی محل وقوع جرم می باشد.

-اگر جرمی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد از دادسرای عمومی و انقلاب پرونده به دادگاه انقلاب انتقال داده می شود . چنان چه جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد پرونده موضوع کیفری از دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری دو ارجاع می گردد. اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد از دادسرای عمومی و انقلاب به دادگاه کیفری یک منتقل می شود.

– چنان چه اشخاص زیر ۱۸ سال جرمی را ارتکاب یابند پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اطفال به دادگاه کیفری اطفال به منظور رسیدگی رجوع داده می شود.

-جرایم تعزیری که در دسته جرایم مستوجب مجازات درجه هفت و هشت قرار می گیرند و جرایم اشخاص زیر ۱۸ سال و جرایم اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری هم به شکل مستقیم در دو  مرجع اقامه خواهد شد.

-قرار منع تعقیب با درخواست شاکی بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان اعتراض دارد.

-همه مدارک و دلایلی که در مرحله دادسرا در پرونده وجود داشته است دوباره به منظور ضمیمه شدن به لایحه اعتراضی باید وجود داشته باشد تا دادگاه به منظور بررسی و ملاحظه‌ای لایحه احتیاجی به مرور دوباره پرونده احساس نکند و کلیه اسناد و مدارک با درج شماره در انتهای هر بند لایحه باید درست شود و به لایحه ضمیمه گردد.

اعتراض به قرار نهایی
اعتراض به قرار نهایی

-موضوعاتی که بازپرس یعنی دادیار تحقیق در جایگاه دادرسی به آن عنایتی نداشته باید بزرگ نمایی شود و یا اگر اعمالی که در مقام تحقیق لزوماً باید انجام می داده و نسبت به آن اقدام نکرده است مثل تحقیقات محلی و معاینه محل و کسب دلیل تامین آن در شرایطی که ضرورت ارجاع به کارشناسی نیاز می‌شده است و غیره و یا استعلامات ضروری از مراجع ذیربط احضار متهم درشکل مطلب و دریافت اظهارات نامبرده راجع به احراز سوء نیت یا عدم سو نیت متهم یعنی عنصر روانی انجام نشده است  اعمال می شود.

-در لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب به دادگاه تذکر داده می‌شود که در مورد وجود پیشینه یا عدم پیشینه کیفری متهم تحقیق اخطار داده شود.  این موضوع که متهم الان در زندان می باشد یا نه و تعدد و تکرار جرم متهم نیز به دادگاه یادآوری می گردد.

-راجع به همان موضوع شکایت یعنی عنوان مجرمانه شاکیان دیگری پرونده اقامه  شده دارد یا  نه  که اگر داشته باشند باید در لایحه اعتراض درج گردد که به همان شعبه به منظور رسیدگی هم زمان فرستاده شود.

-در شرایطی که قرار تامین کیفری راجع به متهم صادر شده باشد باید در لایحه اعتراض  به صدور قرار منع تعقیب دادگاه را نسبت به این موضوع مطلع گرداند.

-اگر شکایت از معاونین و شرکای جرم انجام شده باشد باید این موضوع به دادگاه یادآوری شود که بر اساس ماده ۳۱۱ قانون مذکور به دادگاه فرستاده شود که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می نماید.

– پیش از ورود به ماهیت دعوا  از سوی دادگاه باید اعتراض درج شود و این  موضوع یادآوری شود که قرار صادره در چه زمانی ابلاغ شده و معترض در چه تاریخی برای مواعد قانونی قید شده در تبصره ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری راجع به قرار اعتراض می کند.

اعتراض به قرار جلب به دادرسی :

قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت شکلی از قرار نهایی صادر شده از سوی دادسرا می باشد که با توجه به این قرار نظر مقامات دادسرا بر این است که متهم مجرم تشخیص داده شده است و باید به جرم او در دادگاه دادرسی شود و حکم مقتضی نسبت به او صادر گردد و بر این اساس از کیفرخواست متهم صادر می گردد.

متهم قادر نیست  به قرار جلب به دادرسی اعتراض کند. زیرا با توجه به شواهد و قراینی که در پرونده موجود است دادسرا او را مجرم تشخیص داده است و بعد از آن که کیفر خواست صادر شد باید در دادگاه به جرم و رسیدگی گردد و متهم قادر نیست به  قرار صادره اعتراض کند.

اعتراض به قرار موقوفی تعقیب :

قرار موقوفی تعقیب باعث توقف تعقیب کیفری متهم خواهد شد. در موضوعاتی مثل رضایت شاکی و فوت متهم و توبه متهم قبل از اثبات جرم و عفو متهم بر اساس قانون و یا در برگرفتن مرور زمان در دعاوی کیفری و موضوعاتی از این قبیل قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

اعتراض به قرار نهایی
اعتراض به قرار نهایی

بازپرس بعد از تکمیل تحقیقات اگر تشخیص دهد موضوع از موضوعات موقوفی تعقیب می‌باشد این قرار را صادر می‌کند و پرونده را سریعاً از داستان یا دادیار اظهارنظر می فرستد تا نظر خود را به شکل کتبی اعلام نماید.

شاکی این امکان را دارد که به مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار اعتراض کند. رسیدگی به اعتراض شاکی در صلاحیت دادگاهی می باشد که رسیدگی به آن اتهام را بر عهده دارد و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی خواهد بود.

اگر دادگاه رای به قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و متهم در بازداشت قرار داشته باشد بلافاصله دستور دادگاه مبنی بر آزادی او اعلام خواهد شد. شاکی قادر است به قرار صادره شده از دادگاه طی مدت ۲۰ روز برای اشخاص که داخل ایران اقامت دارند و به مدت دو ماه برای افرادی که خارج از کشور مقیم هستند تجدید نظر خواهی کند .

اعتراض به قرار ترک تعقیب :

از جمله قرارهایی که از سوی دادسرا صادر می‌شود و در قانون آیین دادرسی کیفری از آن یاد شده است قرار ترک تعقیب می باشد. ترک تعقیب به مفهوم ترک کردن تحقیقات است. قرار ترک تعقیب باید قبل از صدور کیفرخواست و فرستاده شدن پرونده به دادگاه انجام شود.

شاکی قادر است تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک دفعه تا مدت یک سال از زمان صدور قرار ترک تعقیب تقاضا کند. به طور کلی قرار ترک تعقیب در شرایط زیر صادر می شود که جرم از جرایم تعزیری قابل گذشت باشد و شاکی باید در مرحله رسیدگی پرونده و پیش از صدور کیفرخواست نسبت به متهم گذشت نماید و فقط ۱ بار در زمان مشخص صادر خواهد شد.

مهلت اعتراض به قرار نهایی دادسرا :

با این اوصاف قرار نهایی دادسرا در جایی قابلیت اعتراض دارد. مهلت اعتراض به قرار نهایی دادسرا ۱۰ روز از زمان وصول ابلاغیه دادسرا برای افرادی است که در ایران اقامت دارند و برای اشخاص خارج از کشور مقیم هستند.

این اعتراض به مدت یک ماه امکان انجام خواهد داشت. بنابراین معترض قادر است بعد از رویت قرار نهایی صادر شده در سامانه ثنا طی مدت مقررشده اقدام به ثبت اعتراض به قرار نهایی دادسرا را انجام دهد.