چاقوکشی|ضرب و جرح عمدی با چاقو|شکایت چاقوکشی|جبران ضرر و زیان چاقوکشی

چاقوکشی چیست؟

وب سایت حقوقی یاروکیل به معرفی و بررسی تخصصی چاقوکشی چیست؟ و نکات مهم چاقوکشی پرداخته تا به بهترین نحو شما را از حق و حقوقتان آگاه سازد.

مقدمه چاقوکشی

چاقوکشی
چاقوکشی

یکی از جرایمی که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده و مجازات آن هم مشخص گردیده است ضرب و جرح عمدی می باشد. این جرم  به هر وسیله ای  از جمله چاقو اتفاق می افتد . بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی شخصی که به وسیله چاقو یا هر اسلحه دیگری نمایش قدرت بدهد و یا تظاهر به آن کند یا باعث مزاحمت به اشخاص شود یا از ان ها اخاذی کند یا این که خصی را با چاقو مورد تهدید قرار دهد یا از این طریق با کسی گلاویز شود در شرایطی که مصداق شخص محارب نباشد  به مجازات حبس و تازیانه محکوم می شود که اندازه ان در این ماده تعیین شده است.

جرمی که در این ماده عنوان شده جرم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد و جرم مطلق محسوب می شود. در تعریف محارب باید بگوییم محارب شخصی است که با اعمال خود ناامنی و وحشت را ایجاد وحشت می کند مثلا اعمال ریگی  که بسیاری از ایرانیان را کشت و کشتار نمود نمونه یک محارب است.

ارکان جرم ضرب و جرح مستلزم قصاص عضو

بر اساس ماده 614 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به طور عمد ضرب و جرحی به دیگری وارد کند که باعث نقص شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا ایجاد مرضی یا نقص یکی از حواس فرد شود یا این که عقل مجنی علیه  زائل شود در جایی که حکم قصاص نباشد اگر این اقدام فرد منجرشود که نظم و امنیت عمومی جامعه آسیب ببیند  یا بیم تجری مرتکب یا دیگران را سبب شود مجازات آن حبس خواهد بود و اگر کسی که بر اوجنایت شده درخواست نماید باید دیه هم پرداخت کند. اگر جرحی که وارد شود باعث شود که به ضایعه ای منتهی نشود و وسیله ای که با آن صدمه وارد کرده اسلحه یا چاقو و مانند آن باشد به حبس تعیین شده در قانون محکوم خواهد شد.

مفهوم رفتار مجرمانه:

1- شخصی که آسیب دیده باید انسان زنده باشد:  منظور این است که کسی باشد که مراحل رشد خود را گذرانده باشد و و متولد شده باشد.تعرض و آسیب به انسانی که متوفی است و زنده نیست شامل این حکم نمی شود و با عنوان جنایت بر مرده در حوزه حقوق مورد بحث واقع می شود.

2- ابزاری که فرد با ان مرتکب جرم می شود:

ابزار ارتکاب جرم چه مشت زدن باشد چه وسیله ای مثل آچار چکش کلنگ  و اجسام برنده یا مثل سلاح گرم و سرد و بقیه مواد منفجره و آتش زا است.

2- مفهوم قصد مجرمانه: قصد  و هدف و تصورات ذهنی فردی که مرتکب جرم می شود نقش بسیار مهمی در ارتکاب جرایم دارد. چون خیلی از جرایم با نیت کینه انتقام و .. اتفاق می افتد.

ضرب و جرح عمدی با چاقو

چاقوکشی
چاقوکشی

بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی ان چه از آن بر می آید این است که کسی که با چاقو یا اسلحه ی

دیگر قدرت خود را به نمایش بگذارد یا به ای روش برای دیگری مزاحمت ایجاد کند یا از وی اخاذی نماید یا او را تهدید کن یا حتی با کسی گلاویز بشود اگر حکم محارب نداشته باشد به حبس محکوم می شود چنان که در قانون در همین ماده تعیین شده است.

اسلحه بر دو قسم خواهد بود:سلاح سرد و سلاح گرم.

سلاح سرد هم خود بر دو نوع است سلاح سرد جنگی و غیرجنگی. اگر سلاح سرد جنگی مثل انواع سرنیزه که می واند روی تفنگ نصب شود و هم چنین کاردهای سنگری رایج که در نیروهای مسلح استفاده می شود و یا ابزار مشابه آن مثل شمشیر و نظیر آن ها حتی اگر از ان ها استفاده نشود بر اساس مواد 1 و 2 قانون شدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح  و بر اساس فهرستی که برای انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری عنوان شده است این جرم قاچاق محسوب می شود ان هم از نوع اسلحه و مهمات.

سلاح های سرد غیرجنگی نظیر کارد آشپزخانه و نیز چاقوهای ساده جرم نیستند و مجزاتی هم ندارند جز در مواردی که شخصی که اسلحه را نگه می دارد یا سلاح را حمل می کند ارز آن به شکل مجرمانه ای استفاده نماید.

در ماده 618 همان قانون هم می خوانیم اگر کسی با هیاهو یا اقداماتی نامعمول منجر به اختلا در نظم و آسایش عمومی شود یا این که مانع مردم از کسب و کار شان شوند مجازاتشان حبس خواهد بود.

این جرم جرمی است که در آن قید جنجال و هیاهو شده است و این جنجال بادی موجب برهم زدن نظم و آسایش عمومی شود.

شکایت نسبت به چاقوکشی

برای این که جرمی را به اثبات برسانیم نیاز داریم که دلایل و جهات موجهی را ارائه کنیم مثلا در جرم تجاوز یا ضرب و جرح عمدی از ظاهر مجنی علیه   می توان به جرم پی برد. منوط بر این که خود شخص هم اعمال لازم را انجام دهد. یعنی در زمان مناسب به پزشک قانونی مراجعه کند  تا زمانی که آثار جرح از بین نرفته باشد. و حمام هم نرود. هر فردی می تواند با در دست داشتن اسناد و شاهدان و هر مدرک دیگری شکایت نماید. و برای همین منظور باید به دادسرا یا پلیس   مراجعه نموده و شکایت خود را تقدیمنماید یا به دفتر ضایی رفته و ثبت شکایت نماید.

ضرب با چاقو و هزینه شکایت آن

بر اساس ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کسی که شکایت می کند باید به خاط شکایت خود و اثبات برگه های ضمیمه شکایت هزینه را پرداخت کند که به شکل الصاق تمبر پنجاه هزار ریال و پنج هزار ریال است که البته باید به واحدی تحت عنوان تمبر سرای صالحه مراجعه نموده و هزینه مذکور را پرداخت نماید.

شاکی و مشتکی عنه در جرح با چاقو

چاقوکشی
چاقوکشی

تعریفی که از بزه دیده در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می آید این است که بزه دیده کسی است  که وقتی جرمی اتفاق می افتد  از آن جرم ضرر و زیان می بیند. حال اگر در خواست نماید که مرتکب جرم مورد تعقیب مرجع قضایی قرار بگیرد عنوان شاکی را به خود می گیرد واگر درخواست ضرر و زیان را کند مدعی خصوصی خواهد بود و کسی دست به ارتکاب جرم زده تا زمانی که مرجع قضایی  برای وی قرار مجرمیت صادر نکرده  عنوان متهم را دارد و پس از آن که نسبت ببه وی قرار مجرمیت صادر شد عنوان مجرم را خواهد داشت و بعد از آن که حکم محکومیت و رای محکومیت او از سوی مرجع قضایی اعلام گردید او محکوم علیه خواهد بود.

مدارک لازم جهت شکایت نسبت به چاقوکشی

شخص شاکی برای این که به جرم ارتکابی شخص متهم رسیدگی شود باید دلایل و اسناد خود را ضمیمه شکوائیه اش نماید.

مهم ترین دلایلی که شاکی می توانند ارائه کنند موارد ذیل استک

1- اسنادی دلیل بر واقع شدن ضرب و جرح و درگیری 2- اسناد مربوط به بیمارستان و نظریه پزشکی قانونی و بیمارستان.3- اسامی شاهدان و آگاهین به همراه مشخصات و نشانی آن ها.

جبران ضرر و زیان ناشی از چاقوکشی

بر اساس ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضرر و زیان مادی و معنوی که از جرم ناشی می شود  به دوروش می تواند مورد مطالبه قرار بگیرد:

1- دادخواست به دادگاه کیفری تسلیم شود: محاکم و دادگاه های کیفری مرجع دریافت خسارات و ضررو زیان نمی باشند. ولی قانون گذار برای دریافت خسارات  و ضررهایی که به شاکی وارد شده  بصورت فوری و نیز اطلاع مرجع کیفری نسبت به موضوع اجازه داده بعد از این که متهم توسط مرجع کیفری مورد تعقیب واقع شد شاکی پیش از پایان دادرسی  ضرر و خسارت خود را به دادگاه با در نظر داشتن تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادگاه کند. این را در ماده 17 قانون دادرسی کیفری می خوانیم: در حین صادر شدن رای کیفری در مورد خسارت شاکی خصوصی هم بر اساس مدارک  و اسناد موجود باید دادگاه رای متناسب را اعلام دارد جز در موردی که این صدور رای در این خصوص نیاز به تحقیقات و اطلاعات بیش تری داشته باشد که در چنین شرایطی دادگاه راول رای مربوز به جرم را صادر می کند و بعد نسبت به ضرر و زیان رسیدگی می کند.

تسلیم دادخواست به دادگاه حقوقی: همواره مطالبه ضرر و زیان و خسارت نسبت به مجرم از دادگاه های حقوقی مطلوب نظر قانون بوده است اما باید این نکته را مد نظر داشت که اگر دعوای خسارت و ضررو زیان اول در دادگاه حقوقی مورد مطالبه قرار بگیرد دیگر نمی توان آن را در دادگاه کیفری مطرح نمود جز در مواردی که شاکی خصوص پس از آن که در مرجع حقوقی دعوای خود را طرح نمود  از این مطلب آگاه شود که موضوع دارای جنبه کیفری می باشد در این شرایطباید دعوا را از مرجع حقوقی پس گرفته و در دادگاه کیفری آن را اقامه کند.

چاقوکشی
چاقوکشی

اما برعکس آن هم ممکن است مثلا اگر دعوای خسارت و ضرر و زیان در دادگاه کیفری ابتدائا طرح شود ولی در این مرجع به هر دلیل صدور حکم کیفری دیر شود شاکی خصوصی باز در این جا قادر است دعوای خسارت را پس گرفته و برای درخواست ضرر و زیان خود به دادگاه حقوقی رجوع کند. و در این حالت اگر مدعی  قبلا هزینه دادرسی را داده باشد دیگر نیازی نیست مجددا به مرجع حقوقی پرداخت نماید.

حکم قصور پزشک نسبت به مجروح ناشی از جرح چاقو

اگر ضرباتی به شخص وارد شود که طی آن قصد جانی قتل باشد یا نوع عملش منجر به مرگ شود و قصد وی با نوع اقدامش یکی باشد بر اساس ماده 290 قانون مجازات اسلامی این جرم قتل عمدی محسوب می شود و کوتاهی چزشکان نسبت به این موضوع ذات و ماهیت جرم را تغییر نمی دهد. با این حال می دانیم که در هر حال کوتاهی و قصور پزشک برای او موجب مسئولیت انتظامی خواهد بود اما این را چه کسی تشخیص می دهد کاملا به نظر قانون و قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد.